Speldesignmönster från spel med samarbete i

Här är de speldesignmönster klassen plockade fram ifrån spel som innehåller samarbete.

- Temporära och lösa allianser
- Köpslå – Budgivning kring samarbete
- Hot, bluff och svek
- Underdog, balansering – Help the looser
- Unika egenskaper/färdigheter/uppdrag beroende av varandra för att nå ett mål.
- Mångfald krävs/underlättar för vinst
- Begränsad av rummet – Alla måste vara på samma ställe
- Gemensamma resurser och gemensamt liv
- Belöning med (in-game) social status
- Flera gemensamma/enskilda mål
- Olika värde på personer
- Oåterkalleliga beslut
- Signerade föremål
Exempel på speldesignmönster i spel med samarbete 2007-12-10

Tavla med alla exempel på.

Ramverk med addering av spelelement 2007-12-10

Ramverk med addering av spelelement.

Föreläsning om speldesignmönster 2007-12-10

Klassrumsy från föreläsningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,