Slogan-övning för Projektledning inriktning spel

Idag starade marknadskommunikationsblocket med Helejna Larsson från Admire. Vi gjorde bland annat en liten slogan övning för utbildningen. Med lite begränsingar och utgångspunkt i några ord vi spånat fram så skrev jag och Maya:
Bli en grym framtidstillgång.

Andra slogans från den lilla övningen blev:

  • Dagen spel – framtidens utbildning
  • Vill du ha fart och fläkt – sök till spel och projekt
  • Vad är ditt perspektiv
  • Får du inte spela hemma – kom till oss