Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 4

Projektdagbok – Dag 4 – Fredag

Dagens uppgift var redovisning. Gruppen kom i god tid och jag kom sist, anlände lite över halv nio. Vi fick igång teknik och provkörde lite innan klockan blev nio.

Presentation gick väl över förväntan och vi fick mycket bra kritik. Jag kände att vi väl hade lyckats med uppgiften. Det känns skönt att ha hamnat i en väl fungerande och positiv projektgrupp.

Dock så var ej Haklime Hassan från Homec AB närvarande så vi kommer köra en slimmad presentation för henne där vi kommer att plocka bort våra SWOT och lite annat som inte berör hemsidan.

Problem att förbättra vid presentation

Feedback från Johan. Främst inriktad på vilka förändringar av presentationen vi ska göra då vi ska visa den enbart för Haklime.

 • Vara lite mer säljande – mer bilder etc
 • Förklara på ett bättre sätt hur man kan använda hemsidan
 • Fånga upp hennes intresse – hon ska tycka att det är intressant!
 • Mera detaljer
 • Ta rummet i besittning – “VÄLKOMMA TILL…”

Idéer till nästa veckas presentation

Lite ytterliggare idéer om hur vi skulle kunna förbättra presentationen inför nästa vecka.

 • Syfte och mål
 • Vad ska Haklime göra? – i punkter? Webbyåra – Information – Bilder?
 • Vad vill Haklime ha av en webbyrå? Krav – Önskemål
 • Flera skisser på hemsida
 • Rensa presentation – ta bort SWOT, WBS mm
 • Snygga till presentationen
 • Döp om projektet?

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Torsdag

Idag har arbetet fortsatt gå framåt i ganska bra takt. Vi gjorde en lite modifiering av Gantt-schemat och sedan ordnade vi klart budgeten. Dagen har präglats av vår presentation som vi ska hålla imorgon klockan 09:00. Vi skall därför se till att vara i skolan 08:30 för att få tid till förberedelser. Vi har försökt att få till klassrummet lite snyggt nu på eftermiddagen så det ska inte vara för jobbigt imorgon. Jag skapade idag en hemsideskiss som endast ska finnas till för att förklara ungefär vilka funktioner Haklime borde se till att få med på sin hemsida. Det sista vi skrev var dagens nulägesanalys – SWOT.

Vi arbetade ganska länge med presentationen och bestämde vem som skulle prata om vad. Det känns väldigt bra inför morgondagen och jag tror att vi kommer kunna göra bra ifrån oss.

Budget

Haklime-projektet: Budget

Hemsidan

Enkelt förslag på hemsida.

Haklime-projektet: Hemside-skiss

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Skönt att vara första grupp
O2 – Det kan bli bra presentation
S3 – Tid över att förbereda presentationen
S4 – Bra stämning i gruppen

CONTRA – Försvårar
W1 – Dåligt påläst
T2 – Frågor
T3 – Tekniska fel
W4 – Tidigt på morgonen

> W1, T2, O1, S3
Slutsats:
Det kommer bli bra om vi är pålästa och kan besvara frågor. Vi har tid att öva presentationen
Åtgärd: Se till att vara kunniga om det vi ska presentera.

> S1, W4, T2
Slutsats:
Skönt att gå ut först och presentera. Tidigt på morgonen. Finns risk för tekniska fel.
Åtgärd: Lägga sig tidigt och vara pigg och fräsch. KOM I TID(!) och testa tekniken.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Onsdag

Försökte vara ett gott exempel idag genom att komma i tid. Lyckades bra med det men eftersom hela gruppen känner sig ganska bekväma med projektet så tog vi det lungt första timmen av dagen och diskuterade mest. Alexander hade börjat med en kravspecifikation redan igår som vi andra kunde titta på idag. Vi tillverkade under dagen en milstolpe-plan och ett Gantt-schema. På eftermiddagen började vi lite lätt med en presentation och dagen avslutades som vanligt med en SWOT.

Vi bestämde att vi på fredag skall komma senaste 08:30 eftersom vi är första gruppen och skall börja klockan 09:00. Imorgon så ska vi göra den grova budgeten. Jag kommer sätta mig med att göra skissade förslag på hemsidor. Vi skall även sätta ihop presentations-powerpointen klart och göra en sista SWOT.

Arbetet går framåt i ganska snabb takt. Vår ända oro är om vi jobbar lite för snabbt men det känns som att vi tar vettiga beslut och resonerar rätt. När vi haft frågetecken har vi kollat av med Johan och Ola. Dock så har vi inte haft några frågor till Haklime. Vi fick lite information av andra som redan varit i kontakt med henne igen men vi känner att vi har ett bra grepp om projektet. Imorgon skall det sista göras klart. Sen väntar bara en välklädd presentation.

Kravspecifiktation

Informativ – Haklime ska få mindre samtal med frågor
Marknadsförande – Homec AB skall öka sitt kundregister

Enligt MoSCoW

Must: 
Innefatta både Homec AB och Homec Städakuten.
Måste vara informationsrik.
Förmedla Homecs vision och kärnvärden.

Shall:
Ett beställningssystem för tjänster och handel

Could:
Finnas lite info om Linné vandrarhem och hotell.

Milstolpar

Haklime-projektet: Milstoplar

Gantt-schema

Haklime-projektet: Gantt-schema

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Mycket gjort
S2 –
Håller tidsplanen
O3 –
Mycket tid
O4 –
Avstämma med Johan
S5 –
Gott humör

CONTRA – Försvårar
W1 –
Dålig kvalitet
T2 –
Nästan klara

> S1,S2,W1
Slutsats:
Vi har gjort allting snabb och i tid. Men kvaliteten kanske inte håller.
Åtgärd:
Vi får gå igenom allt och se om vi hittar brister.

> O3,O4,T2
Slutsats:
Vi har god tid på oss att göra klart. Men det kan uppkomma problem i avstämmningen med Johan att vi har glömt något eller gjort nåt fel. Detta kan leda till att vi måste göra om vissa delar av arbetet.
Åtgärd: Vi får stämma av med Johan och kontrollera att vi är på banan.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Tisdag

Idag startade vårat nya projekt. Vi fick information av Haklime Hassan som har företaget Homec AB. Vad projektet handlar om kan ni läsa i vår uppdragsbeskrivning här nedanför.
Klassen blev indelad i fyra grupper. Min består förutom mig själv av Erik Allertz, Alexander Synnerdahl, Alexander Hallberg och Peter Ingefjord.

På eftermiddagen kom vi fram lite till hur vi skall lägga upp veckan. Sedan fortsatte vi med att göra en uppdragsbeskrivning enligt mall från Tonnquists bok. Efter lite ifyllande så fortsatte vi med en första SWOT och sedan en WBS. Arbetet kändes ganska bra även om det kändes lite okoncentrerat hos alla. Visserligen vi nog trötta och vi är nog mer skärpta imorgon. Då ska vi göra en milstolpe-plan och ett gantt-schema. Dessutom ska vi även imorgon göra en SWOT.

Uppdragsbeskrivning

Projektets namn: Haklime-Projektet
Bakgrund: Haklime Hassan från företaget Homec AB beställa en ny hemsida. Vi skall hjälpa henne med förslag på en fungerande hemsida.
Projektägare: Johan Eriksson-Lassbo
Mottagare/Användare: Haklime Hassan från Homec AB

Effektmål(syfte med projektet):
Att vi ska lära oss göra en projektplan
Projektmål(resultatet av projektet):
Att levera en projektplan till Haklime
Tid för projektets genomförande:
Tisdag 2007-10-16 – Fredag 2007-10-19
Prioritering av vad som är viktigast:
Tid 70%  Ι  Resurser 10%  Ι  Kvalitet 20%
Budget(för projektet – ej projektplanen):
20 000 – 30 000 SEK

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Bra kontakt med Haklime
O2 – Inte ansvariga för produktionen
S3 – Bekanta med konceptet hemsida

CONTRA – Försvårar
W1 – Bristfällig kunskap om städ- och hemtjänst etc
T2 – Lite tid till projektplanen/förstudien
W3 – Ingen budget som räcker till storproduktion

> W1, S3, S1
Slutsats: Vi har bristfällig kunskap om städ- hemtjänst. Detta gör det svårare för oss att planera en bra hemsida för Homec AB.
Åtgärd: Genom att ha bra kontakt med Haklime och genom att vi har bra kunskap om hemsidor i övrigt så kommer vi ändå kunna skapa ett bra förslag till hemsida.

WBS

Work Breakdown Structure

Haklime-projeket: WBS-tisdag