Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Torsdag

Idag har arbetet fortsatt gå framåt i ganska bra takt. Vi gjorde en lite modifiering av Gantt-schemat och sedan ordnade vi klart budgeten. Dagen har präglats av vår presentation som vi ska hålla imorgon klockan 09:00. Vi skall därför se till att vara i skolan 08:30 för att få tid till förberedelser. Vi har försökt att få till klassrummet lite snyggt nu på eftermiddagen så det ska inte vara för jobbigt imorgon. Jag skapade idag en hemsideskiss som endast ska finnas till för att förklara ungefär vilka funktioner Haklime borde se till att få med på sin hemsida. Det sista vi skrev var dagens nulägesanalys – SWOT.

Vi arbetade ganska länge med presentationen och bestämde vem som skulle prata om vad. Det känns väldigt bra inför morgondagen och jag tror att vi kommer kunna göra bra ifrån oss.

Budget

Haklime-projektet: Budget

Hemsidan

Enkelt förslag på hemsida.

Haklime-projektet: Hemside-skiss

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Skönt att vara första grupp
O2 – Det kan bli bra presentation
S3 – Tid över att förbereda presentationen
S4 – Bra stämning i gruppen

CONTRA – Försvårar
W1 – Dåligt påläst
T2 – Frågor
T3 – Tekniska fel
W4 – Tidigt på morgonen

> W1, T2, O1, S3
Slutsats:
Det kommer bli bra om vi är pålästa och kan besvara frågor. Vi har tid att öva presentationen
Åtgärd: Se till att vara kunniga om det vi ska presentera.

> S1, W4, T2
Slutsats:
Skönt att gå ut först och presentera. Tidigt på morgonen. Finns risk för tekniska fel.
Åtgärd: Lägga sig tidigt och vara pigg och fräsch. KOM I TID(!) och testa tekniken.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s