Detta har hänt

Följande text är en uppgift i att dramaturgiskt beskriva en veckas projektarbete:

“Uppgiften blir således att beskriva veckans som har gått som ett bra avsnitt ur en TV-serie där du spelar huvudrollen. Den skall gå under rubriken “detta har hänt” och skall återberätta veckan som om det var en sammanfattning inför kommande avsnitt. Historien får vara utformad hur som helst och skall handla om det du gjort inom projektet. Det enda kravet på berättelsen är att den skall ta hur du försökt konfrontera din issue. Du skall dessutom i historien nämna vad som driver dig i projektet.”

Detta har hänt

Efter en avslutad kursdel i projektmetodik så vändes blicken nu mot ett nytt projekt för studenterna på projektledning intriktning spel. Petter kände sig redo att anta nya utmaningar och väntade med spänning på vad Ola nu tänkt sig. Det hela visade sig vara en ny gruppuppgift där vi återigen skulle ge oss ut i verkligheten men den här gången hitta en uppdragsgivare för vilken vi skulle kunna göra någon form av pro bono projekt. Med grupper snabbt ihopsplockade så sattes Petter inte på projektledarstolen där han ju som bekant trivs alltför bra. Istället fick Patrik som ännu inte hållt i något projekt den rollen och tillsammans med Dale och Daniel Larsson så samlade vi krafter för att knäcka vår första nåt som visade sig vara allt annat än enkel.

Att hitta en uppdragsgivare kändes till en början lätt då Petter själv hade en väg in i tidningen Camino. Att göra något för dom kändes motiverande för hela gruppen eftersom Camino handlar om att leva en hållbar livstil och konsumera på ett hållbart och etiskt sätt. Även om en initial kontakt verkade bli god så visade det sig att man var mitt uppe i trycket av kommande nummer samt att många andra saker var i röret. Men gruppen fick ett uppslag till projekt att jobba med så arbetet satte igång.

Det skulle strax visa sig att Daniel skulle lämna gruppen för en vecka i södra Europa för att sedan så snart han kommit tillbaka lösa av Petter som skulle försvinna över lite mer än en helg. Så länge man var samlade så började man i vilket fall klura på saker och ting men en dag så kom inte Petter till skolan. Med en jacka i Skåne istället för i Göteborg så hade Petters förkylning förstärkts och det ville sig inte bättre än att han en dag stannade hemma för att äta vitlök och piggna till.

På grund av tidningsredaktionens svaga gensvar så arbetade gruppen ändå på med det man hade men det gick trögt och inaktivitet var tidvis stor. Petter kände gång på gång att han ville gå in och styra upp det hela. Iklä sig en roll som han nu inte var tilldelad och frustrationen smög sig runt honom. Petter bestämde sig dock för att låta Patrik styra skutan denna gång eftersom han ju hade den rollen. Petters vilja att styra mer fanns där, men han kände att detta var en nyttig upplevelse och tidvis så bet han sig i tungan för att inte bryta den inaktivitet som då och då uppstod i arbetet.

Tiden i projektet flöt på och varje dag såg Patrik till att åtminstone något gjorts. Till slut kom ett mejl. Man ville gärna jobba med gruppen och man beklagade sig över att man inte kunnat ge mer tid till gratisarbetare. Det var helt enkelt förmycket just nu. Man såg till att mejla in konceptförslag till Camino på ett antal av gruppen påkomna idéer, hur skulle dessa mottas efter helgen? Skulle dom bli mer eller mindre intresserade? Kommer Petter fortsätta att ta det lungt eller kommer han vilja till aktivitet röra om i grytan? Kommer man hinna klart även om Petter åker bort i sluttampen? Följ den spännande fortsättningen i dramat!

Projektdagbok – Workshop – Dag 1

Världskulturmuséet
Idag startade nästa stora projekt som vi kommer att arbeta med de närmsta veckorna. Det handlar om att klassen i tre olika grupper ska designa workshop i vilka allmänheten sedan kommer att få designa egna spel under vetenskapsfestivalveckan.

I fredags blev vi indelade i grupper och jag blev projektledare i min. Övriga deltagare är Daniel Akestam, Alexander Paunovic och Alexander Synnerdal. Under vetenskapsfestivalveckan kommen en grupp att vara på Röhsska museet. Min grupp och en till kommer att vara på världskulturmuseet.

Vilket museum man blir placerade på kommer även att bli avspeglad i workshopen då spelen som ska produceras i workshopen tematiskt skall vara kopplade till museet. I vårt fall världskulturmuseet var det lite klurigt eftersom det skulle handla om “tendensen att att världens kulturer i allt högre grad blir sammanhängande, gemensamma och enhetliga.”

Skallkrav för workshop

 • Alla åldrar
 • 2 timmar
 • Förslagsvis 6 per grupp
 • Grupperna ska faciliteras av en person
 • De ska tillverka en spelbar prototyp
 • De ska om möjligt kunna ta med spelet hem
 • Temat skall vara kopplat till museet

Följande texter handlar om vad vi kom fram till under gårdagens arbete.

Problemformulering

Hur kan vi göra en rolig workshop för alla åldrar som är enkel att delta i – där deltagarna utmanas att tänka utanför lådan?

Lösning

Vi planerar att skapa en workshop där deltagarna får designa ett spel som ska innehålla fysiska aktiviteter och genom aktiv styrning ge dem en a-ha upplevelse av att de känner att de själva kan skapa spel.

Mål

Att genomföra enkla workshops i spelskapande med tema matkulturer på världskulturmuseet.

Syfte

Att ge deltagarna en a-ha upplevelse genom att få dem att upptäcka att de faktiskt själva kan skapa spel.

Handlingsplan

På kort sikt
Vad? Förbereda workshop.
Klart? Onsdag förmiddag.

Vad? Genomföra protyp av ws.
Klart? Onsdag efm

På mellanlång sikt
Vad?
Ordna klart ws.
Klart?
Till vetenskapsfestivalen.

På lång sikt
Vad? Genomföra slutlig ws.
När? Under vetenskapsfestivalen.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 6

Fabriken - Margits Lyxkuvert

Projektdagbok – Dag 6 – Fredag

Efter lite småjusteringar så genomförde jag under förmiddagen en givande speltest där jag kunde prova de ändringar jag gjort. Jag känner en brist i att jag inte kunnat prova spelet på en helklass men denna andra speltest gjorde även den att det kom fram en hel del bra saker som jag tog med i spelet.

Jag tror att man kan använda själva systemet och det öppna temat till andra spel som vill visa olikheter och grupper attityder och påverkan på varandra. Det känns som att några veckor av testande och putsande inte hade skadat, men det känns ändå kul att lämna ifrån sig spelet nu.

Här är det i vilket fall med inkluderad projektskiss. Fabriken – Margits Lyxkuvert. Ett spel ett lärande spel för en gymnasieklass med system i rollspels/simulerings miljö och trading-game inslag. Temat är fabriken Margits Lyxkuvert där elverna är indelade i grupper som spelar olika avdelningar.

Projektskiss och spelet: Fabriken – Margits Lyxkuvert.pdf

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 5

Projektdagbok – Dag 5 – Onsdag

Idag kom jag till skolan ganska tidigt och började arbetet. Min plan var att bestämma mig för en hyffsad metod och sedan få till ett bra speltest. Jag gjorde först ett mindre speltest för att bara se att några delar fungerade och när det visats sig vara så, så kändes allting väldigt mycket bättre.

Jag kämpade lite med att få klart alla delar och direkt efter lunch så speltestade vi. Jag fick ihop en skara på tio personer vilket gjorde att jag kunde utröna flera saker. Till exempel:

 • Handlingar måste kännas mer motiverade.
 • Det saknades en tydlig belöning och mätbarhet

Jag satte mig ner och började arbeta med feedbacken. Jag tog bort vissa komponenter och lade till saker under de befintliga. En rensning och putsning som jag tror gjorde väldigt stor skillnad.

Imorgon är det inlämning. Jag måste få klart reglerna och även projektskissen för att sedan kunna speltesta och finputsa under dagen så att det jag känner mig hemma med det innan klockan 18:00.

Men det ska jag nog klara av.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 4

Projektdagbok – Dag 4 – Onsdag

Kom inte alls så långt som jag velat göra idag. Fick ej heller klart så långt så att jag kunnat speltesta något. Jag har problem med att bestämma vad själva aktiviteten skall vara.

Kom dock på flera bra saker med projektet och jag har fått ner ganska mycket på pränt.

Klassen som spelar ska vara ett stort företag, denna delas in i grupper som är agerar olika fabriker. Fabrikerna har sedan olika bestämda attityder till hur de utför sin uppgift. Detta är det öppna temat, det dolda handlar om miljö och den enskildes möjlighet till påverkan.

Måste verkligen få till ett speltest imorgon.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Tisdag

Även denna dag kommer saker emellan skolarbetet. Men jag fick lite gjort. Jag har börjat skissa på möjliga övningar men främst researchat.

Jag har funnit att den fråga jag vill skapa ett spel kring är anknuten till läroplanen få flera ställen.

Utdrag från Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94

1. Skolans värdegrund och uppgifter
1.1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Skollagen
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§).”

1.2 GEMENSAMMA UPPGIFTER FÖR
DE FRIVILLIGA SKOLFORMERNA
Skolans uppdrag

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljö-
frågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt
att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ
och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsam-
mans med andra. ”

”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.
Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”


2.2 NORMER OCH VÄRDEN

Mål att sträva mot
”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön
i ett vidare perspektiv.”

Det kurser som spelet kan användas i är främst miljökunskap och samhällskunskap.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Måndag

På denna nya vecka och dag så fick jag tyvärr inte så mycket gjort i projektet. Det gantt-schema jag skulle ha tillverkat för dagen hade hamnat på efterkälken på grund av en helg späckad av aktivitet och efteraktivitet kring verklighetspelet Sanningen om Marika/ConSpirare. Detta främst pga av jag kommer ha min LiA 1 på företaget P som stått främst för själva speldelen av produktionen.

Därför blev också halva dagen påverkade av detta då jag såg till att ordna LiA-avtalet och få det påskrivet av Christopher Sandberg från P som fortfarande var kvar i Göteborg.

Det som han med att göras var trots allt detta ett gantt-schema där jag har lakt stor vikt att planera in tre stötar med speltester.
Jag ska imorgon och börja med research-arbete sätta igång med projektskissen.

Pedagogisk Speldesign – Ganttschema

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Fredag

Idag så sattes projektet “Pedagogisk speldesign” igång. Det är examinationsuppgiften för våran treveckors pedagogik-utbildning. Den går ut på att vi enskilt ska tillverka lärande spel där vi utgår ifrån vad vi lärt oss från Karl och Carl på Grul om pedagogiska spel.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Vi fick idag våra anvisningar för uppgiften; att spelet exempelvis skall vara riktat mot en gymnasieklass, att speltiden skall vara mellan 10 och 40 minuter och att de hela ska resultera i dels en projektskiss på 1-3 A4 sidor samt själva spelet. Spelet måste i sin tur inte vara färdigt utan målet ska i första hand vara en spelbar prototyp med allt vad det innebär.

Inlämningen sker i form av att man publicerar spelet och projektskissen i en pdf på sin blogg senast fredag 30/11 klockan 18:00.

Så snart vi fått vår handledare tilldelad så delades folk upp sig och samtalade med sin handledare. Jag och Pierre utbytte kontaktuppgifter och sedan började vi diskutera. Det påpekades innan att det var viktigt att välja ett ämne att göra spelet kring. Det var bra om detta ämne var något som låg en nära till hands.

Efter en stund kom jag fram till att jag skulle villja jobba med miljöfrågor inom kontexten samhällskunskap. Därifrån så gjorde jag två utkast på problemforumlering, mål och syfte.

Min problemformulering: Hur får man folk att förstå att att att varje enskild individs små steg för att förändra samhället spelar roll och att de genom att bryta sina vanor kan påverka världens miljöproblem till det bättre?”

Mål: Jag skall till på fredag den 30 november tillverka ett spel för en gymnasieklass kring ämnet miljöpåverkan och växthuseffekt där spelarna inser att deras egna handlingar har betydelse om man ser dom i ett större sammanhang.

Syfte: Få eleverna att förstå vikten av att varje person genom att ändra sina vanor kan bidra till en bättre miljö och att varje enskild människans handling faktiskt har betydelse.

Dessa är inte helt klara utan endast utkast, men jag har kommit fram till att jag vill jobba med problemet att det är svårt att ha förståelse för att varje litet steg en människa tar i en god riktning faktiskt spelar roll. Detta är sedan starkt kopplat till att vi människor är lata och går i samma vanor gör – även om vi vet att vi kanske med lätthet skulle kunna förändra dom.

På måndag 09:00 ses jag och Pierre och tills dess har jag gjort ett första Gantt-schema för veckans arbete.

SWOT-analys

Vi gjorde en kortare SWOT kring problemformuleringen.

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses

Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Viktigt
S2 – Finns bra liknelser
O3 – Rätt i tiden

CONTRA – Försvårar
W1 – Svårt att skapa bra övningar/metodik kring
W2 – Svårt att förklara problemet på en personlig nivå
T3 – Många tycker inte att problemen är viktiga
T4 – Många är lata

Idéer som kommit upp kring detta är:

A-ha upplevelse, story, lata människor, vanor, förändringar, trading-game, dolt tema och öppet tema, fabriken=samhället och lite annat trevligt.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 4

Projektdagbok – Dag 4 – Fredag

Dagens uppgift var redovisning. Gruppen kom i god tid och jag kom sist, anlände lite över halv nio. Vi fick igång teknik och provkörde lite innan klockan blev nio.

Presentation gick väl över förväntan och vi fick mycket bra kritik. Jag kände att vi väl hade lyckats med uppgiften. Det känns skönt att ha hamnat i en väl fungerande och positiv projektgrupp.

Dock så var ej Haklime Hassan från Homec AB närvarande så vi kommer köra en slimmad presentation för henne där vi kommer att plocka bort våra SWOT och lite annat som inte berör hemsidan.

Problem att förbättra vid presentation

Feedback från Johan. Främst inriktad på vilka förändringar av presentationen vi ska göra då vi ska visa den enbart för Haklime.

 • Vara lite mer säljande – mer bilder etc
 • Förklara på ett bättre sätt hur man kan använda hemsidan
 • Fånga upp hennes intresse – hon ska tycka att det är intressant!
 • Mera detaljer
 • Ta rummet i besittning – “VÄLKOMMA TILL…”

Idéer till nästa veckas presentation

Lite ytterliggare idéer om hur vi skulle kunna förbättra presentationen inför nästa vecka.

 • Syfte och mål
 • Vad ska Haklime göra? – i punkter? Webbyåra – Information – Bilder?
 • Vad vill Haklime ha av en webbyrå? Krav – Önskemål
 • Flera skisser på hemsida
 • Rensa presentation – ta bort SWOT, WBS mm
 • Snygga till presentationen
 • Döp om projektet?

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Torsdag

Idag har arbetet fortsatt gå framåt i ganska bra takt. Vi gjorde en lite modifiering av Gantt-schemat och sedan ordnade vi klart budgeten. Dagen har präglats av vår presentation som vi ska hålla imorgon klockan 09:00. Vi skall därför se till att vara i skolan 08:30 för att få tid till förberedelser. Vi har försökt att få till klassrummet lite snyggt nu på eftermiddagen så det ska inte vara för jobbigt imorgon. Jag skapade idag en hemsideskiss som endast ska finnas till för att förklara ungefär vilka funktioner Haklime borde se till att få med på sin hemsida. Det sista vi skrev var dagens nulägesanalys – SWOT.

Vi arbetade ganska länge med presentationen och bestämde vem som skulle prata om vad. Det känns väldigt bra inför morgondagen och jag tror att vi kommer kunna göra bra ifrån oss.

Budget

Haklime-projektet: Budget

Hemsidan

Enkelt förslag på hemsida.

Haklime-projektet: Hemside-skiss

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Skönt att vara första grupp
O2 – Det kan bli bra presentation
S3 – Tid över att förbereda presentationen
S4 – Bra stämning i gruppen

CONTRA – Försvårar
W1 – Dåligt påläst
T2 – Frågor
T3 – Tekniska fel
W4 – Tidigt på morgonen

> W1, T2, O1, S3
Slutsats:
Det kommer bli bra om vi är pålästa och kan besvara frågor. Vi har tid att öva presentationen
Åtgärd: Se till att vara kunniga om det vi ska presentera.

> S1, W4, T2
Slutsats:
Skönt att gå ut först och presentera. Tidigt på morgonen. Finns risk för tekniska fel.
Åtgärd: Lägga sig tidigt och vara pigg och fräsch. KOM I TID(!) och testa tekniken.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Onsdag

Försökte vara ett gott exempel idag genom att komma i tid. Lyckades bra med det men eftersom hela gruppen känner sig ganska bekväma med projektet så tog vi det lungt första timmen av dagen och diskuterade mest. Alexander hade börjat med en kravspecifikation redan igår som vi andra kunde titta på idag. Vi tillverkade under dagen en milstolpe-plan och ett Gantt-schema. På eftermiddagen började vi lite lätt med en presentation och dagen avslutades som vanligt med en SWOT.

Vi bestämde att vi på fredag skall komma senaste 08:30 eftersom vi är första gruppen och skall börja klockan 09:00. Imorgon så ska vi göra den grova budgeten. Jag kommer sätta mig med att göra skissade förslag på hemsidor. Vi skall även sätta ihop presentations-powerpointen klart och göra en sista SWOT.

Arbetet går framåt i ganska snabb takt. Vår ända oro är om vi jobbar lite för snabbt men det känns som att vi tar vettiga beslut och resonerar rätt. När vi haft frågetecken har vi kollat av med Johan och Ola. Dock så har vi inte haft några frågor till Haklime. Vi fick lite information av andra som redan varit i kontakt med henne igen men vi känner att vi har ett bra grepp om projektet. Imorgon skall det sista göras klart. Sen väntar bara en välklädd presentation.

Kravspecifiktation

Informativ – Haklime ska få mindre samtal med frågor
Marknadsförande – Homec AB skall öka sitt kundregister

Enligt MoSCoW

Must: 
Innefatta både Homec AB och Homec Städakuten.
Måste vara informationsrik.
Förmedla Homecs vision och kärnvärden.

Shall:
Ett beställningssystem för tjänster och handel

Could:
Finnas lite info om Linné vandrarhem och hotell.

Milstolpar

Haklime-projektet: Milstoplar

Gantt-schema

Haklime-projektet: Gantt-schema

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Mycket gjort
S2 –
Håller tidsplanen
O3 –
Mycket tid
O4 –
Avstämma med Johan
S5 –
Gott humör

CONTRA – Försvårar
W1 –
Dålig kvalitet
T2 –
Nästan klara

> S1,S2,W1
Slutsats:
Vi har gjort allting snabb och i tid. Men kvaliteten kanske inte håller.
Åtgärd:
Vi får gå igenom allt och se om vi hittar brister.

> O3,O4,T2
Slutsats:
Vi har god tid på oss att göra klart. Men det kan uppkomma problem i avstämmningen med Johan att vi har glömt något eller gjort nåt fel. Detta kan leda till att vi måste göra om vissa delar av arbetet.
Åtgärd: Vi får stämma av med Johan och kontrollera att vi är på banan.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Tisdag

Idag startade vårat nya projekt. Vi fick information av Haklime Hassan som har företaget Homec AB. Vad projektet handlar om kan ni läsa i vår uppdragsbeskrivning här nedanför.
Klassen blev indelad i fyra grupper. Min består förutom mig själv av Erik Allertz, Alexander Synnerdahl, Alexander Hallberg och Peter Ingefjord.

På eftermiddagen kom vi fram lite till hur vi skall lägga upp veckan. Sedan fortsatte vi med att göra en uppdragsbeskrivning enligt mall från Tonnquists bok. Efter lite ifyllande så fortsatte vi med en första SWOT och sedan en WBS. Arbetet kändes ganska bra även om det kändes lite okoncentrerat hos alla. Visserligen vi nog trötta och vi är nog mer skärpta imorgon. Då ska vi göra en milstolpe-plan och ett gantt-schema. Dessutom ska vi även imorgon göra en SWOT.

Uppdragsbeskrivning

Projektets namn: Haklime-Projektet
Bakgrund: Haklime Hassan från företaget Homec AB beställa en ny hemsida. Vi skall hjälpa henne med förslag på en fungerande hemsida.
Projektägare: Johan Eriksson-Lassbo
Mottagare/Användare: Haklime Hassan från Homec AB

Effektmål(syfte med projektet):
Att vi ska lära oss göra en projektplan
Projektmål(resultatet av projektet):
Att levera en projektplan till Haklime
Tid för projektets genomförande:
Tisdag 2007-10-16 – Fredag 2007-10-19
Prioritering av vad som är viktigast:
Tid 70%  Ι  Resurser 10%  Ι  Kvalitet 20%
Budget(för projektet – ej projektplanen):
20 000 – 30 000 SEK

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Bra kontakt med Haklime
O2 – Inte ansvariga för produktionen
S3 – Bekanta med konceptet hemsida

CONTRA – Försvårar
W1 – Bristfällig kunskap om städ- och hemtjänst etc
T2 – Lite tid till projektplanen/förstudien
W3 – Ingen budget som räcker till storproduktion

> W1, S3, S1
Slutsats: Vi har bristfällig kunskap om städ- hemtjänst. Detta gör det svårare för oss att planera en bra hemsida för Homec AB.
Åtgärd: Genom att ha bra kontakt med Haklime och genom att vi har bra kunskap om hemsidor i övrigt så kommer vi ändå kunna skapa ett bra förslag till hemsida.

WBS

Work Breakdown Structure

Haklime-projeket: WBS-tisdag