Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Fredag

Idag så sattes projektet “Pedagogisk speldesign” igång. Det är examinationsuppgiften för våran treveckors pedagogik-utbildning. Den går ut på att vi enskilt ska tillverka lärande spel där vi utgår ifrån vad vi lärt oss från Karl och Carl på Grul om pedagogiska spel.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Vi fick idag våra anvisningar för uppgiften; att spelet exempelvis skall vara riktat mot en gymnasieklass, att speltiden skall vara mellan 10 och 40 minuter och att de hela ska resultera i dels en projektskiss på 1-3 A4 sidor samt själva spelet. Spelet måste i sin tur inte vara färdigt utan målet ska i första hand vara en spelbar prototyp med allt vad det innebär.

Inlämningen sker i form av att man publicerar spelet och projektskissen i en pdf på sin blogg senast fredag 30/11 klockan 18:00.

Så snart vi fått vår handledare tilldelad så delades folk upp sig och samtalade med sin handledare. Jag och Pierre utbytte kontaktuppgifter och sedan började vi diskutera. Det påpekades innan att det var viktigt att välja ett ämne att göra spelet kring. Det var bra om detta ämne var något som låg en nära till hands.

Efter en stund kom jag fram till att jag skulle villja jobba med miljöfrågor inom kontexten samhällskunskap. Därifrån så gjorde jag två utkast på problemforumlering, mål och syfte.

Min problemformulering: Hur får man folk att förstå att att att varje enskild individs små steg för att förändra samhället spelar roll och att de genom att bryta sina vanor kan påverka världens miljöproblem till det bättre?”

Mål: Jag skall till på fredag den 30 november tillverka ett spel för en gymnasieklass kring ämnet miljöpåverkan och växthuseffekt där spelarna inser att deras egna handlingar har betydelse om man ser dom i ett större sammanhang.

Syfte: Få eleverna att förstå vikten av att varje person genom att ändra sina vanor kan bidra till en bättre miljö och att varje enskild människans handling faktiskt har betydelse.

Dessa är inte helt klara utan endast utkast, men jag har kommit fram till att jag vill jobba med problemet att det är svårt att ha förståelse för att varje litet steg en människa tar i en god riktning faktiskt spelar roll. Detta är sedan starkt kopplat till att vi människor är lata och går i samma vanor gör – även om vi vet att vi kanske med lätthet skulle kunna förändra dom.

På måndag 09:00 ses jag och Pierre och tills dess har jag gjort ett första Gantt-schema för veckans arbete.

SWOT-analys

Vi gjorde en kortare SWOT kring problemformuleringen.

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses

Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Viktigt
S2 – Finns bra liknelser
O3 – Rätt i tiden

CONTRA – Försvårar
W1 – Svårt att skapa bra övningar/metodik kring
W2 – Svårt att förklara problemet på en personlig nivå
T3 – Många tycker inte att problemen är viktiga
T4 – Många är lata

Idéer som kommit upp kring detta är:

A-ha upplevelse, story, lata människor, vanor, förändringar, trading-game, dolt tema och öppet tema, fabriken=samhället och lite annat trevligt.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s