About larp in The Guardian

Last month we could see a very nice piece in The Guardian about larp called Beyond Dungeons and Dragons: can role play save the world? written by Tash Reith-Banks.

The article featured a bunch of larps such as the Jane Austen inspired Fortune & FelicityThe Quota which is centers around the refugee crisis and Halat Hisar which I have written about earlier.

“But can larps really be transformative? Andreas Lieberoth, associate professor of education at Aarhus University in Denmark, believes so. He says: “The more I study larp and the learning sciences together, the more I become convinced that larps can hold immense educational potential.”. And learning though role play is not a modern phenomenon, he stresses.”
Beyond Dungeons and Dragons: can role play save the world?

It also featured the larp Just a Little Lovin’ designed by Hanne Grasmo and Tor Kjetil Edland. I produced the second run which was held in Sweden 2012 and have helped out the two danish runs after that (2013 and 2015). During the last run in a also took photos and one of them was picked up by The Guardian for the article. I think the photo the chose really captures themes of the larp which centers around a gay community in the early 80’s New York that is hit by the aids crisis. A new run of the larp is set for june 2018 in Finland.

Simon and Carl - Photo: Petter Karlsson

Larp Culture has grown up

Fria-Tidningen-2013-10-19-sm

Me and my friend Åke was interviewed in the weekend edition of Fria Tidningen about how larp culture has grown up and why we larp. The larp Just a Little Lovin’  is featured as well as some images from Terra Incognita, The Monitor Celestra and Krigshjärta (Heart of War).

When people ask why I’m am larping I usually ask why we consume culture at all?
Watching a movie is to experience something.
To larp is also to experience something.
We assume a role to experience something other than what we do in everyday life.
Without culture our imagination dies, and  larp involves a lot of imagination.
I think that it is a very important part of our humanity that we have imagination and play with it.

Fria Tidningen – Lajvkulturen har vuxit upp (In Swedish)
Larp Culture has grown up (English with Google Translate)

Continue reading

Framtiden för mediebranschen

Vår i Stockholm

Just nu pågår konferensen Moving Images i Malmö som behandlar mediebranschen i dess vida begrepp; dataspel, film, tv, webb mm. Med möten över branscherna vill man skapa nya affärsmöjligheter och innovation.

Det hela sänds även live via Bambuser vilket gör att det även kommer att gå att titta på efteråt.

Inför Moving Images så hölls även en bloggsstaffeten där Fredrik Wass på Bisonblog skrev det sjunde och avslutande inlägget.

Fredrik skriver om framtiden för mediebranschen och här kommer han slutkläm:

Framtidsscenarier – så kommer min bransch att förändras

  • Fler än någonsin kommer att kunna ta betalt för att skapa medieinnehåll. Intäktsströmmarna kommer att vara fler men smalare.
  • Precis som att artister tjänar mer pengar på att arrangera konserter än att sälja skivor, kommer medieprodukter att även fortsättningsvis ta stöd från events, samarbetspartners, sponsorer och andra typer av samarbeten. Många gör redan det idag. Jag tror att det ökar.
  • Bra innehåll ser ljusa tider! Det blir viktigare än någonsin att leverera kvalitetsinnehåll som kan bli konversationssamlare och sociala objekt för målgruppen. Det håller inte att publicera nyhetsbyråmaterial och rewrites dagarna i ända.
  • Individer behöver behärska fler än ett medieformat för att vara attraktiva som journalister, konsulter eller producenter. Förutom de rent tekniska formaten måste du även kunna förstå olika tilltal, angreppssätt och målgruppsmedverkan.
  • Vi har bara sett början. TV-tittandet är fantastiskt och nu frigörs ännu mer kraft genom skrotningen av tablå-tv till förmån för när-var-hur-du-vill-tittandet. Interaktion var människans grundtillstånd fram till 1940-talet när tv:n slog igenom. Nu återuppstår människan som producent i allmänhet och social varelse i synnerhet.
  • Den ljusnande framtid är vår.

Läs hela inlägget här som till stor del behandlar ett besök på Google i Mountain View i Kalifornien.

Flera poänger här känns otroligt starka. Jag gillar särskilt påståendet att interaktion var människans grundtillstånd innan tv:n. Jag är inte helt säker på att det är helt sant, och jag tror dessutom att även radion, journalfilmen och predikstolen tidigare inneburit passiv åskådarkultur som knappast heller burit upp interaktion långt. Däremot så tillåter jag mig också vara hoppfull över framtiden.

Andra bloggar om , , , ,

Web 2.0 på 5 fem minuter – Favorit i repris


2007 så skapade Michael Wesch filmen The Machine is Us. Wesch är assistant professor på Kansas State University inom med kulturantropologi och “Media Ecology”. Filmen har ju några år på nacken nu men den förklarar web 2.0 på ett grymt bra sätt och den lyfter mot slutet vissa filosofiska frågor om hur samhället kan förändras på grund av vår förändrade kommunikation.

För några tusen år sedan spreds information med det talade ordet. Under de senaste hundra åren spreds ordet i västvärlden av kyrkan som då i princip hade monopol på nyheter och informationsspridning. I och med att det tryckta ordet blev möjlighet och tidningar till slut kom till mans egendom blev informationsspridningen starkare och starkare. Med radion och tv:n, som fortfarande kunde vara kraftigt styrda så kunde vi blixtsnabbt nås av information. Idag har varje människa sin egen tidning. Det tar 3 klick bort och sen har du skapat din egen blogg. Alla kommer inte att hitta den, men den finns, och den är möjlig att nå. Detta gäller inte bara bloggar utan även många andra former av social media som facebook, twitter eller youtube. Kanalerna och möjligheterna kommer bara blir fler och fler. Vi kan nu själva producera och distribuera vilket innehåll vi själva vill, på någon minut. Jag är övertygad om att detta har ohyggligt stor relevans på hur vårt framtida samhälle kommer att se ut.

Andra bloggar om , ,
, , , ,