Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Onsdag

Försökte vara ett gott exempel idag genom att komma i tid. Lyckades bra med det men eftersom hela gruppen känner sig ganska bekväma med projektet så tog vi det lungt första timmen av dagen och diskuterade mest. Alexander hade börjat med en kravspecifikation redan igår som vi andra kunde titta på idag. Vi tillverkade under dagen en milstolpe-plan och ett Gantt-schema. På eftermiddagen började vi lite lätt med en presentation och dagen avslutades som vanligt med en SWOT.

Vi bestämde att vi på fredag skall komma senaste 08:30 eftersom vi är första gruppen och skall börja klockan 09:00. Imorgon så ska vi göra den grova budgeten. Jag kommer sätta mig med att göra skissade förslag på hemsidor. Vi skall även sätta ihop presentations-powerpointen klart och göra en sista SWOT.

Arbetet går framåt i ganska snabb takt. Vår ända oro är om vi jobbar lite för snabbt men det känns som att vi tar vettiga beslut och resonerar rätt. När vi haft frågetecken har vi kollat av med Johan och Ola. Dock så har vi inte haft några frågor till Haklime. Vi fick lite information av andra som redan varit i kontakt med henne igen men vi känner att vi har ett bra grepp om projektet. Imorgon skall det sista göras klart. Sen väntar bara en välklädd presentation.

Kravspecifiktation

Informativ – Haklime ska få mindre samtal med frågor
Marknadsförande – Homec AB skall öka sitt kundregister

Enligt MoSCoW

Must: 
Innefatta både Homec AB och Homec Städakuten.
Måste vara informationsrik.
Förmedla Homecs vision och kärnvärden.

Shall:
Ett beställningssystem för tjänster och handel

Could:
Finnas lite info om Linné vandrarhem och hotell.

Milstolpar

Haklime-projektet: Milstoplar

Gantt-schema

Haklime-projektet: Gantt-schema

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Mycket gjort
S2 –
Håller tidsplanen
O3 –
Mycket tid
O4 –
Avstämma med Johan
S5 –
Gott humör

CONTRA – Försvårar
W1 –
Dålig kvalitet
T2 –
Nästan klara

> S1,S2,W1
Slutsats:
Vi har gjort allting snabb och i tid. Men kvaliteten kanske inte håller.
Åtgärd:
Vi får gå igenom allt och se om vi hittar brister.

> O3,O4,T2
Slutsats:
Vi har god tid på oss att göra klart. Men det kan uppkomma problem i avstämmningen med Johan att vi har glömt något eller gjort nåt fel. Detta kan leda till att vi måste göra om vissa delar av arbetet.
Åtgärd: Vi får stämma av med Johan och kontrollera att vi är på banan.

Förstudie till fyradagarsprojektet

Uppgift 8
Vi fick i samma grupper som vi tillverkade kortspelen i, uppgiften att som en del av våran projektledningsutbildning fabricera en förstudie. I ett normalt fall hade denna skett innan vi påbörjat spelprojektet som vi utförde förra veckan och i vårt fall resulterade i spelet STOR LEK.

Följande är alltså en påhittad förstudie uppvisad såsom den skulle kunna sett ut. Men snart så blir det ju skarpa eller halvskarpa projektet så bakom denna lilla dimhöljda horisont så kan man ana verkligheten.

Förstudie till fyradagarsprojektet

Kund

Carlsberg

Projektets mål och syfte

Att skapa ett kortspel i marknadsföringssyfte. Spelets målgrupp är studenter och skall marknadsföra Carlsberg på studentpubar.

Projektets avgränsningar och omfattning

Enligt WBSWork Breakdown Structure
WBS till fyradagarsprojektet

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

Underlättar
S1 – Stark motivation i projektgruppen
S2 – Finansiellt starkt
O3 – Intresserad målgrupp
O4 – Tacksam målgrupp
S5 – Stark matrisorganisation
S6 – Projektgruppen har god kännedom om miljö och målgrupp
S7– Inget tema eller system beställt – stor rörelsefrihet

Försvårar
W1 – Tidsbrist – Bara fyra dagar
W2 – Liten erfarenhet av speltillverkning
T3– Bred målgrupp – Svårt att tillfredställa alla
T4 – Alkoholpåverkade spelare
T5 – Andra pubspel

> S1, W2, S5
Slutsats:
Gruppen har en stark motivation att utföra projektet men har en liten erfarenhet av speltillverkning.
Åtgärd: Det krävs att gruppen behåller sin motivation genom hela projektet. Viss yttre kompetens av speltillverkning kan behövas.

> O3, O4, T3, T4, S6
Slutsats :
En stökig miljö med många olika typer av människor försvårar möjligheten att tillfredställa alla i målgruppen.
Åtgärd: Vår kunskap om både målgrupp och miljö gör att vi kan utveckla spelet efter målgruppens behov.

Prioriteringen i projektet

Förstudie - cirkeldiagram

Produktkvalitet: 30 %
Kalendertid: 55 %
Resurser: 15 %

Produkt- respektive projektkraven

Produktkrav – Förväntade resultat
Passa för målgruppen Studenter
Fungera i pubmiljö
Stryktåligt material
Carlsberg tydligt representerat

Projektkrav – Genomförande
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter

Kraven i projektet

Enligt MoSCoW

Must
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter
Carlsberg tydligt representerat
Passa för målgruppen Studenter

Shall
Stryktåligt material
Fungera i pubmiljö

Could
Roligt
Lärorikt

Will
Utveckla tilläggsregler