Förstudie till fyradagarsprojektet

Uppgift 8
Vi fick i samma grupper som vi tillverkade kortspelen i, uppgiften att som en del av våran projektledningsutbildning fabricera en förstudie. I ett normalt fall hade denna skett innan vi påbörjat spelprojektet som vi utförde förra veckan och i vårt fall resulterade i spelet STOR LEK.

Följande är alltså en påhittad förstudie uppvisad såsom den skulle kunna sett ut. Men snart så blir det ju skarpa eller halvskarpa projektet så bakom denna lilla dimhöljda horisont så kan man ana verkligheten.

Förstudie till fyradagarsprojektet

Kund

Carlsberg

Projektets mål och syfte

Att skapa ett kortspel i marknadsföringssyfte. Spelets målgrupp är studenter och skall marknadsföra Carlsberg på studentpubar.

Projektets avgränsningar och omfattning

Enligt WBSWork Breakdown Structure
WBS till fyradagarsprojektet

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

Underlättar
S1 – Stark motivation i projektgruppen
S2 – Finansiellt starkt
O3 – Intresserad målgrupp
O4 – Tacksam målgrupp
S5 – Stark matrisorganisation
S6 – Projektgruppen har god kännedom om miljö och målgrupp
S7– Inget tema eller system beställt – stor rörelsefrihet

Försvårar
W1 – Tidsbrist – Bara fyra dagar
W2 – Liten erfarenhet av speltillverkning
T3– Bred målgrupp – Svårt att tillfredställa alla
T4 – Alkoholpåverkade spelare
T5 – Andra pubspel

> S1, W2, S5
Slutsats:
Gruppen har en stark motivation att utföra projektet men har en liten erfarenhet av speltillverkning.
Åtgärd: Det krävs att gruppen behåller sin motivation genom hela projektet. Viss yttre kompetens av speltillverkning kan behövas.

> O3, O4, T3, T4, S6
Slutsats :
En stökig miljö med många olika typer av människor försvårar möjligheten att tillfredställa alla i målgruppen.
Åtgärd: Vår kunskap om både målgrupp och miljö gör att vi kan utveckla spelet efter målgruppens behov.

Prioriteringen i projektet

Förstudie - cirkeldiagram

Produktkvalitet: 30 %
Kalendertid: 55 %
Resurser: 15 %

Produkt- respektive projektkraven

Produktkrav – Förväntade resultat
Passa för målgruppen Studenter
Fungera i pubmiljö
Stryktåligt material
Carlsberg tydligt representerat

Projektkrav – Genomförande
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter

Kraven i projektet

Enligt MoSCoW

Must
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter
Carlsberg tydligt representerat
Passa för målgruppen Studenter

Shall
Stryktåligt material
Fungera i pubmiljö

Could
Roligt
Lärorikt

Will
Utveckla tilläggsregler

One thought on “Förstudie till fyradagarsprojektet

  1. Inser nu när jag läser i Tonnquist igen att våran WBS snarare är en PBS(Product Break-down Structure)… men jag skriver ju här för att lära mig så det är ju inte nåt att gråta över!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s