Post Hellday – Intryck och tankar om en framtid som projektledareVilka är mina styrkor? Vilka är mina svagheter?
Hur är man en bra ledare? Hur blir jag en bra ledare?

Måndagen den 10 November spenderades med Carl Heath och Karl Alfredsson från GR Upplevelsebaserat lärande (GRUL). Efter en tidig morgons avfärd från Göteborg central så befann vi och snart i Jonsereds skogar. Här var det vackert och lugnt. Efter att ha stängt av mobiltelefoner så kunde klassen nu börja. Vi skulle få en ordentligt genomkörare i ledarskap och i sann skrämselanda döpt till Hellday. I denna post så kommer jag att gå igenom upplevelserna och mina tankar på ledarskap. Var hamnar jag med utbildning “Projektledning inriktning spel”, vad blir jag för slags ledare? Kort och gått, en reflektion döpt till Post Hellday.

Petter som projektledare?

Den första övningen som genomfördes vara att göra en SWOT-analys om sig själv som ledare. En utgångspunkt för dagen som genomfördes individuellt medan vi en och en gick den första streckan längs en väg in mot skogen.

En SWOT är en nuläges analys där man går igenom sina styrkor och svagheter, både sina egna interna som man själv har möjlighet att påverka samt även de externa över vilka man inte alls har något inflytande. Efter det kan man även rangordna sin Pros och Cons.

SWOT-analys – Jag som projektledare
Internt: Strengths (Styrkor) – Weaknesses
(Svagheter)
Externt: Opportunities (Möjligheter) – Threats (Hot)

Pros / Underlättar:
S1 – Engagemang
O2 – Mitt nätverk
S3 – Kommunicera
S4 – Förmåga att “Få med folk”
O5 – Utbildning
O6 – Jobb
S7 – Lojalitet
S8 – Ödmjukhet
S9 – Erfarenhet
S10 – Utbildning
S11 – Verktyg jag lärt mig
O12 – Projekt: Prolog 2009
O13 – Ålder

Cons / Försvårar:
W1 – Dryg
W2 – Envis
W3 – Viktigpetter
T4 – Jobb?
T5 – Stad?

Efter att vi kommit fram så delades vi in i par och fortsatte nöta in olika begrepp kring ledarskap, något som vi även senare kom tillbaka till. Vi började diskutera “Att komma överens” senare under brottades vi med “Instruera” och “Uppgift, sen fick jag själv en egen uppgift om att framföra ett en minut långt föredrag om begreppet “Processer”.

Emellan dessa diskussioner så utförde vi flera övningar. Både i spelskapande i grupp där vi provade flera olika ledarskapsmodeller men även tillits- och andra ledarskapsövningar.

Sammanlagt under dagen producerade gruppen nästan 20 st spel och icebreakers. För mig personligen så var det otroligt givande att skapa spel igen. Detta är något vi gjort mycket inom utbildningen men det senaste halvåret har jag inte haft tillfälle så syssla så mycket med just spelskapande. Detta sporrade mig otroligt mycket och gav mig riktigt mycket energi för dagen. Det var också riktigt härligt att se den kreativitet som fanns hos dom andra. Såväl som att jag fick bekräftelse i min egen skaparkraft så påmindes jag och den styrka och kreativa höjd som resten av klassen besitter.

Tack vare kontexten att vi skapade spel i övningar så hade vi nog lätt att ta dom till oss, men dessutom så lyfte det också dagen. Vi var öppna, höll ångan uppe och hade kul.

Petter som projektledare – genom ett bra ledarskap

Genom den vandring och de övningar som genomfördes i måndags så prövades mitt eget ledarskap. Jag fick också möjlighet att utifrån se på ledarskap i många olika situationer, efter många olika förutsättningar.

Det finns ett gäng saker som jag vet att jag redan är bra på, men som jag absolut måste fortsätta att förbättra och tänka på för att bli en bra projektledare i framtiden. Särskilt två känns som det står ut mer än andra och jag kommer här att gå in på dom två begrepp som jag tror är absolut viktigast för att jag ska lyckas som ledare i framtiden.

Tydlighet – Min förmåga att nå ut med mitt budskap så att förståelse för uppgiften uppnås
Det första som lyste upp självklart var tydlighet. Under flera övningar så kändes tydlighet som det centrala delen i momentet. Att få någon att leverera något, att uppnå ett mål kräver att man har utdelat en bra instruktion. Med tydlighet vill jag här också väva in, att man måste utgå ifrån de förutsättningar som finns i uppgiften och miljön vi befinner oss i men också de förutsättningar som finns hos mottagaren av instruktionen. Hur kommunikationen ska föras, i vilket medium, på vilket språk spelar förstås också en stor. Det krävs av mig i framtiden att jag i mitt ledarskap förmedlar det budskap och uppgifter jag har så att mottagaren förstår det och för att göra det så måste jag vara just tydlig.

Motivation – Att få mig själv och min grupp att sporras framåt
Det andra jag vill lyfta upp är motivation. Jag har aldrig slutat brinna för det här ordet och jag vet att det kommer att fortsätta vara viktigt. Under dom sista övningarna kände jag på hur det är att som ledare lyckas driva på motivationen hos en grupp, samt hur det är att helt döda den. Jag fungerar så mycket bättre men en grupp som är kreativ, på hugget och visar på mycket vilja. För att en människa ska kunna göra bra ifrån sig så tror jag att det måste finnas motivation. Varje gång jag ställs som ledare, kommer jag att försöka se till att min grupp har just detta. Motivation kan självklart vara olika saker, alltifrån en dröm om ett jobb hög lön till att få skapa kreativt med något man älskar. Det gäller att som ledare bejaka olika personers behov och försöka se till att de har förutsättningar som motiverar dem.

Efter Hellday så känner jag att jag återigen fick min förmåga att leda bekräftad. Jag vet att det faller mig naturligt och jag är bra på att driva på en grupp och få den att skapa fantastiska resultat. Men jag vet också att det krävs att jag gör det på rätt sätt. Jag måste kunna bejaka min grupp och kommunicera med den på ett bra sätt. Att köra över och döda motivation är farligt. Självklart kommer man ju det uppstå många situationer i framtiden där viljor motsätts och där dessa ideala förhållanden inte kan uppnås. Men jag vet vad jag ska sträva efter för att få en produktiv grupp – genom ett tydligt och motiverande ledarskap.

Andra bloggar om , , , , , ,

Bygg din egen utbildningskontext för svensk grundskola

 Framtidens skola

Detta är mitt svar på uppgiften “Bygg din egen utbildningskontext för svensk grundskola”.

Utgångspunkt

Det som stod framför mig är att uppfinna en skola där allt är fantastiskt bra. En skola som funkar. Och till skillnad från verkligheten så är pengar här inget problem. Det gamla skolsystemet ska sprängas och pulveriseras till snöflingor och ett nytt skall nu skapas…

Det centrala för mig är motivation. Jag har många gånger under min skoltid vänt mig mot hur skolan fungerar och varför det ska vara på ett sätt som uppenbarligen oftast inte fått mig och mina kamrater intresserade. Hur motivation kan uppnås varierar. Är det övningens natur, är det lärarens humor, är det mina egna uppsatta mål? Det här kan givetvis variera – men att ha motivationen som centrum är grunden.

Vad?

För det första kommer klasserna vara små. Det kommer att vara en guide(lärarare) per ca 6 elever. Denna finns till som stöd för eleverna i deras möte med varandra. Det är väldigt viktigt att de som går i klasserna är på ungefär samma nivå. Detta kommer att möjligöras tack vare de små grupperna.

Klassrumsmiljön är ljus och minmalistisk. Dock med starka inslag av färger. Elevernas tidigare arbeten finns vackert utställda på olika hyllor som skjuter ut ifrån väggarna. Bänkar och stolar existerar inte. Alla sitter som jämlikar på golvet som är lika mjukt som ett bollhav – dock inte lika svår att ta sig fram på. Ifrån taket hänger det ner paneler som man kan dra runt och få ner så att man kan sitta med och arbeta som datorer.

Skolmaten är alltid en fröjd och varje dag hålls någon form av fysisk aktivitet: yoga etc.

Hur?

Guiden hjälper eleverna att tillsammans med dom hitta intressanta saker de skulle kunna lära sig om och försöker förenkla hämtandet av fakta kring ämnet.

Eleverna skapar på olika sätt kring det berörda ämnet. Guiden hjälper vid eleverna vid behov.
Eleverna har möjlighet att alltid använda världen utanför skolan om de så önskar. Det har fullt stöd att ta sig utanför och leta upp information eller jobba med saker knutna till de som de jobbar med om det finner någonting särskilt intressant.

Guidens huvuduppgift är att se till att eleverna drivs framåt på rätt väg. Se till att de inte kör fast och att de faktiskt gör någonting alls.  Guiden skall kunna använda humor på ett bra sätt i sitt arbete.

Skolmaten prioriteras väldigt högt och man ser till även att eleverna får röra på sig varje dags i någon form av aktivitet som gör att de helt enkelt orkar mer.

Varför?

Med små klasser och en harmonisk och uppmuntrande klassrumsmiljö så frodas lärande. God sund skolmat som eleverna stoppar i sig i kombination av daglig rörelse och motion gör att de också kommer må både psykiskt och fysikst bra.

Eleverna får arbeta med saker de tycker är intressant och den som hjälper den med detta är en rolig typ som det inte alls har någonting mot att umgås med. Även fast han nog traditionellt sätt är en lärare.

Skolan ska hela tiden ingjuta motivation i eleverna på alla sätt det är möjligt. Det ska tycka om att vara i skolan. De ska trivas och ha roligt. Det ska känna att det är roligt att lära sig saker. Det ska känna att det är roligt att möta varandra i skolan. De ska ha kul helt enkelt. För kul – det motiverar.

Kontext betyder sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. Begreppet är viktigt inom strukturalism och postmodernism men inskränker sig inte till dessa sammanhang. I en hermeneutisk tradition är förståelse och kunskap om kontexten viktig för att göra en så korrekt och poängrik tolkning som möjligt.” 

Texten om kontext saxad från svenska Wikipedia.