Bygg din egen utbildningskontext för svensk grundskola

 Framtidens skola

Detta är mitt svar på uppgiften “Bygg din egen utbildningskontext för svensk grundskola”.

Utgångspunkt

Det som stod framför mig är att uppfinna en skola där allt är fantastiskt bra. En skola som funkar. Och till skillnad från verkligheten så är pengar här inget problem. Det gamla skolsystemet ska sprängas och pulveriseras till snöflingor och ett nytt skall nu skapas…

Det centrala för mig är motivation. Jag har många gånger under min skoltid vänt mig mot hur skolan fungerar och varför det ska vara på ett sätt som uppenbarligen oftast inte fått mig och mina kamrater intresserade. Hur motivation kan uppnås varierar. Är det övningens natur, är det lärarens humor, är det mina egna uppsatta mål? Det här kan givetvis variera – men att ha motivationen som centrum är grunden.

Vad?

För det första kommer klasserna vara små. Det kommer att vara en guide(lärarare) per ca 6 elever. Denna finns till som stöd för eleverna i deras möte med varandra. Det är väldigt viktigt att de som går i klasserna är på ungefär samma nivå. Detta kommer att möjligöras tack vare de små grupperna.

Klassrumsmiljön är ljus och minmalistisk. Dock med starka inslag av färger. Elevernas tidigare arbeten finns vackert utställda på olika hyllor som skjuter ut ifrån väggarna. Bänkar och stolar existerar inte. Alla sitter som jämlikar på golvet som är lika mjukt som ett bollhav – dock inte lika svår att ta sig fram på. Ifrån taket hänger det ner paneler som man kan dra runt och få ner så att man kan sitta med och arbeta som datorer.

Skolmaten är alltid en fröjd och varje dag hålls någon form av fysisk aktivitet: yoga etc.

Hur?

Guiden hjälper eleverna att tillsammans med dom hitta intressanta saker de skulle kunna lära sig om och försöker förenkla hämtandet av fakta kring ämnet.

Eleverna skapar på olika sätt kring det berörda ämnet. Guiden hjälper vid eleverna vid behov.
Eleverna har möjlighet att alltid använda världen utanför skolan om de så önskar. Det har fullt stöd att ta sig utanför och leta upp information eller jobba med saker knutna till de som de jobbar med om det finner någonting särskilt intressant.

Guidens huvuduppgift är att se till att eleverna drivs framåt på rätt väg. Se till att de inte kör fast och att de faktiskt gör någonting alls.  Guiden skall kunna använda humor på ett bra sätt i sitt arbete.

Skolmaten prioriteras väldigt högt och man ser till även att eleverna får röra på sig varje dags i någon form av aktivitet som gör att de helt enkelt orkar mer.

Varför?

Med små klasser och en harmonisk och uppmuntrande klassrumsmiljö så frodas lärande. God sund skolmat som eleverna stoppar i sig i kombination av daglig rörelse och motion gör att de också kommer må både psykiskt och fysikst bra.

Eleverna får arbeta med saker de tycker är intressant och den som hjälper den med detta är en rolig typ som det inte alls har någonting mot att umgås med. Även fast han nog traditionellt sätt är en lärare.

Skolan ska hela tiden ingjuta motivation i eleverna på alla sätt det är möjligt. Det ska tycka om att vara i skolan. De ska trivas och ha roligt. Det ska känna att det är roligt att lära sig saker. Det ska känna att det är roligt att möta varandra i skolan. De ska ha kul helt enkelt. För kul – det motiverar.

Kontext betyder sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. Begreppet är viktigt inom strukturalism och postmodernism men inskränker sig inte till dessa sammanhang. I en hermeneutisk tradition är förståelse och kunskap om kontexten viktig för att göra en så korrekt och poängrik tolkning som möjligt.” 

Texten om kontext saxad från svenska Wikipedia.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s