Operation rekrytering

Uppgift 2

Men detta blir för mig mitt första inlägg i bloggen. Håll i hatten.

Vad är det här spelarkitektur egentligen? Jag har bråkat med det länge… själv velat bråka med namnet och vad det skulle stå för sedan jag hittade utbildningen på internet i febrauri 2006. Nu är det 2007, och höst. Jag valde för ett år sedan en utbildning och efter ett bryt på ca ett år vill jag fortfarande komma tillbaka och bli spelarkitekt. Trots att jag nu återigen måste förklara att “nej, det är inte bara dataspel”.

Del 1 Genomförande

Okej, jag köper konceptet. Tror mig förstå vad det hela handlar om. Kan jag förklara det hela för någon annan? Jag väljer likt Patrik att någorlunda föra ut dialogen:

Jo, nu är det ju såhär att jag läser projektledning inom spel? Tycker du att det låter intressant?

Det gör det väl, spel kommer väl alltid finnas och alltid vara aktuellt med underhållning.

Jo precis, men det vi gör att lära oss att spel också kan användas till bra mycket mer än bara underhållning. Det finns många varianter hur spel kan användas till utbildning i reklamsyfte och andra sätt som går utanför den traditionella ramen.

Det håller jag inte med om…

Hur menar du?

Spel är ju endå en underhållningkanal som man på nåt sätt försöker locka in till lärande med. Ett spel är alltid ett spel.

Den här utbildning den vill visa att man faktiskt kan se spel som ett verktyg och medel istället för bara som ren underhållning.
För att kunna komma ut med den här kunskapen kommer vi också lära oss mycket om att driva och arbeta i projekt, vi kommer lära oss om pedagogik samt en hel del om marknadsföring… förutom att vi kommer lära oss en massa av spel.

Vad då för projekt? Varför ska ni jobba i projekt?

För att projektformen är väldigt vanligt ute i arbetslivet och därför är det helt enkelt väldigt bra att lära oss hur det fungerar. Vi jobbar både med projekt som är helt interna men även halv-skarpa samt hel-skarpa. Med skarp menar jag då att ett projekt som kanske har ett riktigt företag som beställare eller liknande.

Hur fungerar projekten? Vad har ni för roller?

Vi har ännu inte jobbat något i projekt, så jag kan tyvärr inte redogöra så pass detaljerat än.
Men de är upplagda för att lära oss väldigt mycket om hur projekt faktiskt fungerar i verkligheten och det tror jag är väldigt bra.
Sen ska vi tydligen också ha väldigt kul på våran utbildning enligt tidigare elever och lärare och det tycker jag är ett stort plus.

Vad tror du att jag idag skulle vinna att gå den här utbildningen?

Jag tror att du skulle kunna komplettera dina kunskaper(inom reklam och grafisk formgivning) med en spetskompetens som är relativt unik på dagens marknad. Enligt dom tendenser vi ser så är det också mer och mer företog och liknande som vänder sig mot spelmediet för att finna nya idéer där. Sen tror jag ju också att du skulle ha väldigt kul både under utbildning och efteråt i den jobbmiljö du hamnar i. Den passar dig för att du är kreativ och du kommer verkligen få utnyttja din kreativa sida om du går den.

Reklambyråer vill ofta ha folk som är formpressade – nischade människor – jag tror att den här utbildningen i första hand kommer producera ett gäng konsulter för jag tror inte att marknade är redo än, och därmed köper hela tanken med spelkreatörer. Visserligen är den redo för rena och duktiga projektledare men inte det andra.
Det kan nog bli så att det flesta blir någon form av konsulter. Men jag tror nog att jobben finns där. Om man bara visar vad man kan göra.

Blir man projektledare?

Ja, det blir man.

Vem är en projektledare?

En projektledare leder arbetet och för gruppen framåt. Det kommer man att praktiskt få lära sig.
Känner du att du skulle kunna gå den här utbildningen?

Jag ska fundera på det.

(Då får du fundera snabbt…)

Del 2 Utvärderande

Jag tyckte att det gick halvbra. Jag försökte mig på min bror som objekt. Det primära skälet för att han bor i göteborg till skillnad från resten av min bekantskapkrets och de av mina bekanta som bor i staden studerar annat. Det andra skälet är att han precis har avslutat en tvåårig KY med projektledning och grafisk formgivning. Jag tror att han skulle passa på utbildningen. Men svårigheten var nog mycket att han exempelvis lärt sig mycket om reklambranschen och svårigheten som finns där samt att det inte är helt lätt att utbilda folk till bra projektledare. Jag kände inte att jag hade svårt att förmodligen bättre än tidigare förklara vad det hela gick ut på. Jag tror också att han bra förstådd grundtankarna med utbildningeb och en kul grej är ju också att han faktiskt ska fundera på att börja. Vad som händer med det får vi se. Däremot känner jag i efterhand att jag kunde förklarat ännu mer vad vi kommer göra och vilka möjligheter som finns efter efteråt.

Del 3 – Utvärdera varandra

Patrik skrev:
“Rekryteringen föll platt: jag tycker nog inte det var något större fel på det jag framförde – inte i den meningen att det inte nådde sin lyssnare. Av reaktionerna (tonfall, frågor, andningspauser etc.) att döma, så var “Projektledning inriktning Spel” (PLS, PLiS, PRINS?) ett bra exempel på ett stycke tankeväckande möjlighet. Men: jag valde att vända mig till en utbildad filmare, filmvetare och kulturarbetare (+), som i oktober skall bli förälder till sitt andra barn (-).”

Jag tror att “Projektledning inom spel” tyvärr är en tråkigare titel än spelarkitektur. Men förutom att det nya namnet faktiskt kan öppna flera dörrar så låter det fortfarande intressant. Spel i namnet på en utbildningen är inte unikt men kombinerade spel- och projektledningsutbildningar dryper det inte direkt av.

Jag tror att det nya namnet fortfarande kan väcka bra intresse. Även om jag nog kommer utbilda fortsätta utbilda mig mot att bli spelarkitekt och inte projektledare inom spel.

One thought on “Operation rekrytering

  1. “Spel är ju endå en underhållningkanal som man på nåt sätt försöker locka in till lärande med. Ett spel är alltid ett spel.”

    Är ett spel alltid ett spel?

    Du har redan bevisat att du är en duktig rekryterare. Sök mer i ditt nätverk!

    Ola

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s