Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 5

Projektdagbok – Dag 5 – Onsdag

Idag kom jag till skolan ganska tidigt och började arbetet. Min plan var att bestämma mig för en hyffsad metod och sedan få till ett bra speltest. Jag gjorde först ett mindre speltest för att bara se att några delar fungerade och när det visats sig vara så, så kändes allting väldigt mycket bättre.

Jag kämpade lite med att få klart alla delar och direkt efter lunch så speltestade vi. Jag fick ihop en skara på tio personer vilket gjorde att jag kunde utröna flera saker. Till exempel:

 • Handlingar måste kännas mer motiverade.
 • Det saknades en tydlig belöning och mätbarhet

Jag satte mig ner och började arbeta med feedbacken. Jag tog bort vissa komponenter och lade till saker under de befintliga. En rensning och putsning som jag tror gjorde väldigt stor skillnad.

Imorgon är det inlämning. Jag måste få klart reglerna och även projektskissen för att sedan kunna speltesta och finputsa under dagen så att det jag känner mig hemma med det innan klockan 18:00.

Men det ska jag nog klara av.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 4

Projektdagbok – Dag 4 – Onsdag

Kom inte alls så långt som jag velat göra idag. Fick ej heller klart så långt så att jag kunnat speltesta något. Jag har problem med att bestämma vad själva aktiviteten skall vara.

Kom dock på flera bra saker med projektet och jag har fått ner ganska mycket på pränt.

Klassen som spelar ska vara ett stort företag, denna delas in i grupper som är agerar olika fabriker. Fabrikerna har sedan olika bestämda attityder till hur de utför sin uppgift. Detta är det öppna temat, det dolda handlar om miljö och den enskildes möjlighet till påverkan.

Måste verkligen få till ett speltest imorgon.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Tisdag

Även denna dag kommer saker emellan skolarbetet. Men jag fick lite gjort. Jag har börjat skissa på möjliga övningar men främst researchat.

Jag har funnit att den fråga jag vill skapa ett spel kring är anknuten till läroplanen få flera ställen.

Utdrag från Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94

1. Skolans värdegrund och uppgifter
1.1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Skollagen
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§).”

1.2 GEMENSAMMA UPPGIFTER FÖR
DE FRIVILLIGA SKOLFORMERNA
Skolans uppdrag

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljö-
frågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt
att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ
och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsam-
mans med andra. ”

”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.
Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”


2.2 NORMER OCH VÄRDEN

Mål att sträva mot
”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön
i ett vidare perspektiv.”

Det kurser som spelet kan användas i är främst miljökunskap och samhällskunskap.

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Måndag

På denna nya vecka och dag så fick jag tyvärr inte så mycket gjort i projektet. Det gantt-schema jag skulle ha tillverkat för dagen hade hamnat på efterkälken på grund av en helg späckad av aktivitet och efteraktivitet kring verklighetspelet Sanningen om Marika/ConSpirare. Detta främst pga av jag kommer ha min LiA 1 på företaget P som stått främst för själva speldelen av produktionen.

Därför blev också halva dagen påverkade av detta då jag såg till att ordna LiA-avtalet och få det påskrivet av Christopher Sandberg från P som fortfarande var kvar i Göteborg.

Det som han med att göras var trots allt detta ett gantt-schema där jag har lakt stor vikt att planera in tre stötar med speltester.
Jag ska imorgon och börja med research-arbete sätta igång med projektskissen.

Pedagogisk Speldesign – Ganttschema

Pedagogisk speldesign: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Fredag

Idag så sattes projektet “Pedagogisk speldesign” igång. Det är examinationsuppgiften för våran treveckors pedagogik-utbildning. Den går ut på att vi enskilt ska tillverka lärande spel där vi utgår ifrån vad vi lärt oss från Karl och Carl på Grul om pedagogiska spel.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Till vår hjälp har vi elever ifrån 06-klassen som handledare. Jag blev tilldelad Pierre Knöös Lindroth som jag tidigare lär känna lite grann och det känns som att det kommer fungera bra mellan oss. Deras uppgift verkar vara att handleda oss – inte att göra spelet tillsammans med oss. Detta är i sin tur en del i deras ledarskapsutbildning.

Vi fick idag våra anvisningar för uppgiften; att spelet exempelvis skall vara riktat mot en gymnasieklass, att speltiden skall vara mellan 10 och 40 minuter och att de hela ska resultera i dels en projektskiss på 1-3 A4 sidor samt själva spelet. Spelet måste i sin tur inte vara färdigt utan målet ska i första hand vara en spelbar prototyp med allt vad det innebär.

Inlämningen sker i form av att man publicerar spelet och projektskissen i en pdf på sin blogg senast fredag 30/11 klockan 18:00.

Så snart vi fått vår handledare tilldelad så delades folk upp sig och samtalade med sin handledare. Jag och Pierre utbytte kontaktuppgifter och sedan började vi diskutera. Det påpekades innan att det var viktigt att välja ett ämne att göra spelet kring. Det var bra om detta ämne var något som låg en nära till hands.

Efter en stund kom jag fram till att jag skulle villja jobba med miljöfrågor inom kontexten samhällskunskap. Därifrån så gjorde jag två utkast på problemforumlering, mål och syfte.

Min problemformulering: Hur får man folk att förstå att att att varje enskild individs små steg för att förändra samhället spelar roll och att de genom att bryta sina vanor kan påverka världens miljöproblem till det bättre?”

Mål: Jag skall till på fredag den 30 november tillverka ett spel för en gymnasieklass kring ämnet miljöpåverkan och växthuseffekt där spelarna inser att deras egna handlingar har betydelse om man ser dom i ett större sammanhang.

Syfte: Få eleverna att förstå vikten av att varje person genom att ändra sina vanor kan bidra till en bättre miljö och att varje enskild människans handling faktiskt har betydelse.

Dessa är inte helt klara utan endast utkast, men jag har kommit fram till att jag vill jobba med problemet att det är svårt att ha förståelse för att varje litet steg en människa tar i en god riktning faktiskt spelar roll. Detta är sedan starkt kopplat till att vi människor är lata och går i samma vanor gör – även om vi vet att vi kanske med lätthet skulle kunna förändra dom.

På måndag 09:00 ses jag och Pierre och tills dess har jag gjort ett första Gantt-schema för veckans arbete.

SWOT-analys

Vi gjorde en kortare SWOT kring problemformuleringen.

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses

Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Viktigt
S2 – Finns bra liknelser
O3 – Rätt i tiden

CONTRA – Försvårar
W1 – Svårt att skapa bra övningar/metodik kring
W2 – Svårt att förklara problemet på en personlig nivå
T3 – Många tycker inte att problemen är viktiga
T4 – Många är lata

Idéer som kommit upp kring detta är:

A-ha upplevelse, story, lata människor, vanor, förändringar, trading-game, dolt tema och öppet tema, fabriken=samhället och lite annat trevligt.

Individuell uppgift – Treveckorsprojekt och LiA

Två frågor som svar på “Individuell Uppgift” från lärarbloggen.

Hur har din roll sett ut i treveckorsprojektet?

I treveckorsprojektet(ett spel för SFI) blev jag satt med huvudansvar som illustratör. Jag har verkat i allra högsta grad som detta och det har fungerat mycket bra. Jag har jobbat med genomgripande design av spelet – färger, logotyp mm. Och spelplan, kort, vykorten osv. Jag har jobbat mycket hårt och resultatet är något jag kunnat känna mig stolt över. Jag har även deltagit som “plant” och idesprutat på som en tok gällande spelidén, regler och annat. Att göra ett brädspel har känts väldigt kul och själva grundidén som vi tillsammans jobbade fram kändes väldigt rolig från allra första början. Min belbin roll som just plant känns verkligen helt rätt. Även min sekundära som “company worker” har fungerat. Jag har slitit på ordentligent och försökt se till att arbetet struktureras upp och drivs på. Dock så känner jag mig hela tiden som en projektledare – även om inte mitt belbintest visade det – och även om jag försöker att inte vara det. Det tycker jag är lite intressant om mig själv faktiskt.

Enligt min Meyers-Briggs Esfj så ska jag till exempel delegera mycket, driva mina egna idér starkt och engagerat samt jobba väldigt hårt. Det känns faktiskt som att i varje fall dom saker stämmer mycket bra in i gruppen. Jag har drivit på i väldigt hög grad och när jag känt att saker behövde göras som jag inte själv kunde göra så försökte jag delegera det till någon annan i gruppen.

Frågor kring LiA 1

Var vill du göra LiA helst?
Som det ser ut nu så verkar det lämpligt det the company P.

Vad har du gjort för att undersöka ovanstående?
Mejlat. Pratat i telefon. Besökt arbetsplatsen.

Vad är svårast med LiA-ansökningarna?
Att få tummen ur och söka.

Vad vill du lära dig av LiA:n — vilka är dina kunskapsmål?

 • Jag vill göra ett arbetsplatsnedslag och få insikter om arbetsliv.
 • Jag vill lära mig om hur man kan tillverka “pervasive games”.
 • Jag vill lära mig om det som är runtomkring ett spelprojektet – men som ändå behövs – det som inte är själva spelet.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 4

Projektdagbok – Dag 4 – Fredag

Dagens uppgift var redovisning. Gruppen kom i god tid och jag kom sist, anlände lite över halv nio. Vi fick igång teknik och provkörde lite innan klockan blev nio.

Presentation gick väl över förväntan och vi fick mycket bra kritik. Jag kände att vi väl hade lyckats med uppgiften. Det känns skönt att ha hamnat i en väl fungerande och positiv projektgrupp.

Dock så var ej Haklime Hassan från Homec AB närvarande så vi kommer köra en slimmad presentation för henne där vi kommer att plocka bort våra SWOT och lite annat som inte berör hemsidan.

Problem att förbättra vid presentation

Feedback från Johan. Främst inriktad på vilka förändringar av presentationen vi ska göra då vi ska visa den enbart för Haklime.

 • Vara lite mer säljande – mer bilder etc
 • Förklara på ett bättre sätt hur man kan använda hemsidan
 • Fånga upp hennes intresse – hon ska tycka att det är intressant!
 • Mera detaljer
 • Ta rummet i besittning – “VÄLKOMMA TILL…”

Idéer till nästa veckas presentation

Lite ytterliggare idéer om hur vi skulle kunna förbättra presentationen inför nästa vecka.

 • Syfte och mål
 • Vad ska Haklime göra? – i punkter? Webbyåra – Information – Bilder?
 • Vad vill Haklime ha av en webbyrå? Krav – Önskemål
 • Flera skisser på hemsida
 • Rensa presentation – ta bort SWOT, WBS mm
 • Snygga till presentationen
 • Döp om projektet?

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 3

Projektdagbok – Dag 3 – Torsdag

Idag har arbetet fortsatt gå framåt i ganska bra takt. Vi gjorde en lite modifiering av Gantt-schemat och sedan ordnade vi klart budgeten. Dagen har präglats av vår presentation som vi ska hålla imorgon klockan 09:00. Vi skall därför se till att vara i skolan 08:30 för att få tid till förberedelser. Vi har försökt att få till klassrummet lite snyggt nu på eftermiddagen så det ska inte vara för jobbigt imorgon. Jag skapade idag en hemsideskiss som endast ska finnas till för att förklara ungefär vilka funktioner Haklime borde se till att få med på sin hemsida. Det sista vi skrev var dagens nulägesanalys – SWOT.

Vi arbetade ganska länge med presentationen och bestämde vem som skulle prata om vad. Det känns väldigt bra inför morgondagen och jag tror att vi kommer kunna göra bra ifrån oss.

Budget

Haklime-projektet: Budget

Hemsidan

Enkelt förslag på hemsida.

Haklime-projektet: Hemside-skiss

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Skönt att vara första grupp
O2 – Det kan bli bra presentation
S3 – Tid över att förbereda presentationen
S4 – Bra stämning i gruppen

CONTRA – Försvårar
W1 – Dåligt påläst
T2 – Frågor
T3 – Tekniska fel
W4 – Tidigt på morgonen

> W1, T2, O1, S3
Slutsats:
Det kommer bli bra om vi är pålästa och kan besvara frågor. Vi har tid att öva presentationen
Åtgärd: Se till att vara kunniga om det vi ska presentera.

> S1, W4, T2
Slutsats:
Skönt att gå ut först och presentera. Tidigt på morgonen. Finns risk för tekniska fel.
Åtgärd: Lägga sig tidigt och vara pigg och fräsch. KOM I TID(!) och testa tekniken.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 2

Projektdagbok – Dag 2 – Onsdag

Försökte vara ett gott exempel idag genom att komma i tid. Lyckades bra med det men eftersom hela gruppen känner sig ganska bekväma med projektet så tog vi det lungt första timmen av dagen och diskuterade mest. Alexander hade börjat med en kravspecifikation redan igår som vi andra kunde titta på idag. Vi tillverkade under dagen en milstolpe-plan och ett Gantt-schema. På eftermiddagen började vi lite lätt med en presentation och dagen avslutades som vanligt med en SWOT.

Vi bestämde att vi på fredag skall komma senaste 08:30 eftersom vi är första gruppen och skall börja klockan 09:00. Imorgon så ska vi göra den grova budgeten. Jag kommer sätta mig med att göra skissade förslag på hemsidor. Vi skall även sätta ihop presentations-powerpointen klart och göra en sista SWOT.

Arbetet går framåt i ganska snabb takt. Vår ända oro är om vi jobbar lite för snabbt men det känns som att vi tar vettiga beslut och resonerar rätt. När vi haft frågetecken har vi kollat av med Johan och Ola. Dock så har vi inte haft några frågor till Haklime. Vi fick lite information av andra som redan varit i kontakt med henne igen men vi känner att vi har ett bra grepp om projektet. Imorgon skall det sista göras klart. Sen väntar bara en välklädd presentation.

Kravspecifiktation

Informativ – Haklime ska få mindre samtal med frågor
Marknadsförande – Homec AB skall öka sitt kundregister

Enligt MoSCoW

Must: 
Innefatta både Homec AB och Homec Städakuten.
Måste vara informationsrik.
Förmedla Homecs vision och kärnvärden.

Shall:
Ett beställningssystem för tjänster och handel

Could:
Finnas lite info om Linné vandrarhem och hotell.

Milstolpar

Haklime-projektet: Milstoplar

Gantt-schema

Haklime-projektet: Gantt-schema

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Mycket gjort
S2 –
Håller tidsplanen
O3 –
Mycket tid
O4 –
Avstämma med Johan
S5 –
Gott humör

CONTRA – Försvårar
W1 –
Dålig kvalitet
T2 –
Nästan klara

> S1,S2,W1
Slutsats:
Vi har gjort allting snabb och i tid. Men kvaliteten kanske inte håller.
Åtgärd:
Vi får gå igenom allt och se om vi hittar brister.

> O3,O4,T2
Slutsats:
Vi har god tid på oss att göra klart. Men det kan uppkomma problem i avstämmningen med Johan att vi har glömt något eller gjort nåt fel. Detta kan leda till att vi måste göra om vissa delar av arbetet.
Åtgärd: Vi får stämma av med Johan och kontrollera att vi är på banan.

Haklime-projektet: Projektdagbok – Dag 1

Projektdagbok – Dag 1 – Tisdag

Idag startade vårat nya projekt. Vi fick information av Haklime Hassan som har företaget Homec AB. Vad projektet handlar om kan ni läsa i vår uppdragsbeskrivning här nedanför.
Klassen blev indelad i fyra grupper. Min består förutom mig själv av Erik Allertz, Alexander Synnerdahl, Alexander Hallberg och Peter Ingefjord.

På eftermiddagen kom vi fram lite till hur vi skall lägga upp veckan. Sedan fortsatte vi med att göra en uppdragsbeskrivning enligt mall från Tonnquists bok. Efter lite ifyllande så fortsatte vi med en första SWOT och sedan en WBS. Arbetet kändes ganska bra även om det kändes lite okoncentrerat hos alla. Visserligen vi nog trötta och vi är nog mer skärpta imorgon. Då ska vi göra en milstolpe-plan och ett gantt-schema. Dessutom ska vi även imorgon göra en SWOT.

Uppdragsbeskrivning

Projektets namn: Haklime-Projektet
Bakgrund: Haklime Hassan från företaget Homec AB beställa en ny hemsida. Vi skall hjälpa henne med förslag på en fungerande hemsida.
Projektägare: Johan Eriksson-Lassbo
Mottagare/Användare: Haklime Hassan från Homec AB

Effektmål(syfte med projektet):
Att vi ska lära oss göra en projektplan
Projektmål(resultatet av projektet):
Att levera en projektplan till Haklime
Tid för projektets genomförande:
Tisdag 2007-10-16 – Fredag 2007-10-19
Prioritering av vad som är viktigast:
Tid 70%  Ι  Resurser 10%  Ι  Kvalitet 20%
Budget(för projektet – ej projektplanen):
20 000 – 30 000 SEK

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

PRO – Underlättar
S1 – Bra kontakt med Haklime
O2 – Inte ansvariga för produktionen
S3 – Bekanta med konceptet hemsida

CONTRA – Försvårar
W1 – Bristfällig kunskap om städ- och hemtjänst etc
T2 – Lite tid till projektplanen/förstudien
W3 – Ingen budget som räcker till storproduktion

> W1, S3, S1
Slutsats: Vi har bristfällig kunskap om städ- hemtjänst. Detta gör det svårare för oss att planera en bra hemsida för Homec AB.
Åtgärd: Genom att ha bra kontakt med Haklime och genom att vi har bra kunskap om hemsidor i övrigt så kommer vi ändå kunna skapa ett bra förslag till hemsida.

WBS

Work Breakdown Structure

Haklime-projeket: WBS-tisdag

Förstudie till fyradagarsprojektet

Uppgift 8
Vi fick i samma grupper som vi tillverkade kortspelen i, uppgiften att som en del av våran projektledningsutbildning fabricera en förstudie. I ett normalt fall hade denna skett innan vi påbörjat spelprojektet som vi utförde förra veckan och i vårt fall resulterade i spelet STOR LEK.

Följande är alltså en påhittad förstudie uppvisad såsom den skulle kunna sett ut. Men snart så blir det ju skarpa eller halvskarpa projektet så bakom denna lilla dimhöljda horisont så kan man ana verkligheten.

Förstudie till fyradagarsprojektet

Kund

Carlsberg

Projektets mål och syfte

Att skapa ett kortspel i marknadsföringssyfte. Spelets målgrupp är studenter och skall marknadsföra Carlsberg på studentpubar.

Projektets avgränsningar och omfattning

Enligt WBSWork Breakdown Structure
WBS till fyradagarsprojektet

SWOT-analys

Internt(inom projektet): Strengths – Weaknesses
Externt(utanför projektet): Opportunities – Threats

Underlättar
S1 – Stark motivation i projektgruppen
S2 – Finansiellt starkt
O3 – Intresserad målgrupp
O4 – Tacksam målgrupp
S5 – Stark matrisorganisation
S6 – Projektgruppen har god kännedom om miljö och målgrupp
S7– Inget tema eller system beställt – stor rörelsefrihet

Försvårar
W1 – Tidsbrist – Bara fyra dagar
W2 – Liten erfarenhet av speltillverkning
T3– Bred målgrupp – Svårt att tillfredställa alla
T4 – Alkoholpåverkade spelare
T5 – Andra pubspel

> S1, W2, S5
Slutsats:
Gruppen har en stark motivation att utföra projektet men har en liten erfarenhet av speltillverkning.
Åtgärd: Det krävs att gruppen behåller sin motivation genom hela projektet. Viss yttre kompetens av speltillverkning kan behövas.

> O3, O4, T3, T4, S6
Slutsats :
En stökig miljö med många olika typer av människor försvårar möjligheten att tillfredställa alla i målgruppen.
Åtgärd: Vår kunskap om både målgrupp och miljö gör att vi kan utveckla spelet efter målgruppens behov.

Prioriteringen i projektet

Förstudie - cirkeldiagram

Produktkvalitet: 30 %
Kalendertid: 55 %
Resurser: 15 %

Produkt- respektive projektkraven

Produktkrav – Förväntade resultat
Passa för målgruppen Studenter
Fungera i pubmiljö
Stryktåligt material
Carlsberg tydligt representerat

Projektkrav – Genomförande
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter

Kraven i projektet

Enligt MoSCoW

Must
En prototyp skall vara klar fredagen 5 oktober 2007
Skall ha speltestats på studenter
Carlsberg tydligt representerat
Passa för målgruppen Studenter

Shall
Stryktåligt material
Fungera i pubmiljö

Could
Roligt
Lärorikt

Will
Utveckla tilläggsregler

Fyradagarsprojektet – STOR LEK

Vårt första projekt blev så vackert döpt av Ola till fyradagarsprojektet. På måndagen blev vi indelade i grupper och jag hamnade tillsammans med; Dale, Peter, Alexander Paunovic och Erik. På tisdagen skulle vi sätta igång och jobba med ett kortspel. Dessa var förutsättningarna:

Tema: Särskrivning
Begränsningar: Max 60 kort samt eventuella tillbehör
Spelare: Minst 3 st
Regler: Regeltext skall vara skriven
Övrigt:

 • Prototypen skall vara spelbar
 • Prototypen måste inte vara kul
 • Prototypen måste inte vara helt färdig
 • PRIO 1 – Spelet skall vara klart på fredag

“Det handlar om språk”

“Spel som bygger på ord är en helt egen genré”

Dag 1 – Tisdag – Spåna

Tisdagen börjar med att jag, nyinflyttad 10 minuters promenadväg från skolan lyckas komma försent. Men vi börjar i vilket fall spåna på. Det är väldigt inspirerande och jag som kan CPS:en bäst i gruppen får försöka vara facilitator när vi provar att köra igång en runda idékläckning.
Till slut får vi fram både ett bra mål, en problemformulering samt en lösning

Problemformulering:
Hur kan vi skapa ett kortspel med särskrivning som tema som ska vara roligt, utmanade och lättförståeligt, spelas av minst 3 spelare och vara byggt av 60 kort samt eventuella tillbehör.

Lösning:
Vi planerar att göra ett kortspel med fyrkantiga drinkunderlägg. På varje sida av korten finns ord som går att matcha.

STOR LEK - IdéfasSTOR LEK - Lösningsfas

Dag 2 – Onsdag – Bygga protyp och spela

Till onsdagen kom vi glada i hågen med en skön känsla om att vi landat i en bra idé. Spelet blir något slags pussel spel med orden och att ha drinkunderlägg som spelkort kändes både kul och fräscht. Vi har visioner om att en bartender kan ge ett gäng gäster en hög med kort och att dom sedan enkelt bara ska kunna börja spela.

Jag försöker aktivt se till att arbete fördelas och att gruppen kommer framåt i arbetet. Vi försöker skriva regler samtidigt som spelet provspelas och de särskrivningsord som ska utgöra själva spelet samlas in. Vi lyckas mot slutet av dagen ha en första spelbar prototyp och det hela fungerar faktiskt… men lite mer humor hade inte skadat och jag bestämmer mig för att se till bilderna till alla korten tillverkas. Det var inget måste att ha bilder till alla kortet men det skulle kännas så bra om vi hann med det.

En annan sak som hände var att vi här kom fram till att förenkla spelet ännu mer. From början hade vi tänkt att spelet både skulle ha händelsekort utöver de vanliga spelkorten samt att spelet skulle ha ett poängsystem. Dessa tu slaktas nu och istället träder ett ännu simplare spel fram där man istället för poäng skall bli av med sina kort. Allt för att visionen om spelet på baren ska kännas mer trovärdigt – för vem skulle väl orka räkna poäng där?

Dag 3 (kanelbullens dag) – Torsdag – Producera

Fast besluten om att ordna alla bilder så sätter jag mig på torsdagen och gör de 60 bilderna. De är simpla och hyffsat fula hela bunten men ändå rätt roliga i sin enkelhet. Jag har aldrig påstått att jag är bra på att rita… men jag är faktiskt ganska rolig. Tur för mig så var det just humorn som skulle lyftas fram och inte min avsaknad av teckningsförmåga.Alexander gör ett stjärnjobb och trollar med kopplingar och databaser med Peter ordnar lite mer med reglerna. Erik och Dale får börja dagen med att åka och köpa ruskigt gedigen och stabil kartong i staden. Efter mycket kämpande och till slut även utskrift, klippande, klistrande och pustande så har vi ett färdigt spel. Nästan en slags mock up. Vi provspelar och gläds åt att spelet nu blev mycket mer lättspelat när man tydligare kan se vad det står på korten. Innan hade ju orden varit lite småstressigt handskrivna och nu blev allt mycket klarare.

Vi försöker komma på vad spelet ska heta. En särskrivning vore kul och STOR LEK, som finns med på ett av korten blir det bästa valet. Kanske inte ett fantastiskt namn, men en STOR LEK är just vad spelet är(titta på bilden här nedanför där spelet ligger bredvid den första prototypen). Jag lägger sedan en sista hand vid reglerna med Peter och sedan går vi nöjda hem från skolan en bit efter klockan fyra.

På kvällen bakade jag kanelbullar hos en vän. Det är relevant.
Dom blev väldigt smarriga.

STOR LEK - Färdigt spel 1STOR LEK - Färdigt spel 2STOR LEK - Färdigt spel 3

Dag 4 – Fredag – Redovisa

Det var riktigt kul att se alla orginella lösningar och att prova hur dom fungerade. Många skratt blev det idag. Roligast var nog Ricardos gestaltande av en “val” i en charad-spelet: Till Samman Satt.

Efter allt spelande så rundades dagen av med diskussion om de olika spelen. Om vårat spel så skrevs följande upp på tavlan:

 • Snyggt
 • Roligt
 • Genomtänkt
 • Dramaturgi-system(att spelet utvecklas och blir mer spännande ju längre man spelar då spelplanen växer)
 • Möjlighet att bygga mönster(som ett förslag på hur spelet skulle kunna byggas svårare)

Allt som allt så blev det en riktigt kul dag och min grupp kunde absolut känna sig nöjda över veckans arbete. Det var riktigt kul att se sitt spel spelas och bemötas oerhört positivt. Om jag inte visste det innan, så vet jag i vilket fall nu – att jag helt säkert vill bli spelarkitekt när jag blir stor.Det var riktigt kul att se alla orginella lösningar och att prova hur dom fungerade. Många skratt blev det idag. Roligast var nog Ricardos gestaltande av en “val” i en charad-spelet: Till Samman Satt.

STOR LEK - Provspelning 2STOR LEK - Provspelning 1

STOR LEK – Regler.pdf – Reglerna till spelet.
STOR LEK – Spelkorten.pdf – Spelets alla spelkort. Skriv ut och klipp ut så kan ni börja spela redan idag!