Amerikansk skolövning

Uppgift 5

Petter och hans 4 getter

Namn: Jakten efter trollet Ludenben!

Då sa Murre Svart till Petter:
”jag ska rädda våra getter!
Röd och Blå och Gul och Vit
Ska jag genast hämta hit!”

Innehåll

Aktörer:
Petter, 4 getter; Röd, Blå, Gul och Vit, trollet Ludenben samt katterna Murre Svart och hans vän Sixten. Till detta tillkommer blandade små skogsvättar i olika färger.

Andra viktiga objekt:
Hemska saker att skrämmas med; getens Röds härskna illaluktande smör, geten Blås talk(det som den använder när den lyfter stora vikter), delar av geten Guls julbocksdräkt samt geten Vits jättetandetare(vilken den måste använda när den ska rensa munnen från kvistar och grenar).

Platser i spelet:
Petters stuga, stenen under vilken trollet Ludenben bor, berget på vilket Petter stuga är samt skogen.

Vilket skeende i historien behandlar spelet:
Spelet tar vid när Petter kommer in till stugan och beklagar sig över att trollet Ludenben ätit upp hans getter. Här tar då hans huskatt Murre Svart beslutet att hjälpa Petter. Mure Svart hämtar sedan sin vän Sixten och de ger sig av för att rädda Petters 4 getter. Spelet kretsar kring jakten efter samt besegrandet av trollet.

Spelbeskrivning

Vad är målet?
Spelets mål är att finna och skrämma trollet Ludenben så att han i slutet ramlar ner för berget och getterna kan ta sig ut ur hans mage.

Vilket medium är det för?
Datorspel i flash.

Hur många spelare?
1 till 2 spelare.

Vem spelar man?
Petters katt Murre Svart och samt dennes vän Sixten. Spelar man själv tar man rollen som Murre Svart och Sixten kommer att vara datorstyrd.

Vilka utmaningar står spelaren inför?
Katterna hjälps åt genom jakten efter trollet. Det tar sig kooperativt igenom olika nivåer av skogsbanor innan det kommer till trollets håla. Där blir det en kort strid med trollet som sedan flyr och striden tar sedan vid uppe på berget. I skogen finns också olika sorters vättar som man måste ta sig förbi genom att skrämma. Det finns även hinder i form av bäckar, träd och stenar man måste ta sig över.

Enkla regler — vad får respektive får man inte göra?
Striden eller “skrämmandet” i spelet är det centrala. Det fungerar så att man använder sig av getternas olika attribut som t ex geten Röds härskna smör för att skrämma vättar. Röda vättar skrämmer man med geten röds attribut osv. Vissa behöver man bara en sorts attribut mot, svårare vättar kräver kombinationer vilket uppnås av att Murre Svart och Sixten måste samarbeta. Detta kan till exempel vara en vit vätte med röda prickar. Då måste en av katterna skrämma med geten vits jättetandpetare och den andra katten måste använda geten röds smör för att de ska lyckas.

Det härskna smöret: Skrämmer med lukt på håll.
Talken: Kastas ut som antingen en ridå för att dölja sig eller i ögonen på fienden.
Delar av julbocksdräkten: Katten sätter på sig skägget och skrämmer genom att vara människolik.
Jättetandpetaren: Kan viftas med mot vättarna.

De olika attributen uppvisas också med ett ljusken i en färg runt den katt som just nu har valt föremålet. Har man valt talken kommer katten omges av ett blått ljusken då talken är den blåa getens attribut, gult för gula geten osv.

Slutligen krävs träning för att lyckas samarbeta tillräckligt bra med de olika kombinationerna av  skrämselmetoder. Annars kommer man ej lyckas skrämma trollet så mycket att han ramlar ner ifrån berget.

Detta är ett klassiskt kooperativt plattformspel med en humoristiskt prägel.

Murre Svart sprang fort som blixten,
Tills han mötte vännen Sixten.

Båda skrämde Ludenben,
Så han råkade i sken.

Utför berget ramla trollet
Och gick sönder helt och hållet.

”Murre Svart är bra att ha!”
sade alla getterna.

Fotnot

Jag och 3 av mina 4 getter

I Cyperns huvudstad Nicosia kunde jag för första gången den 20 december 2006 hitta dessa getter. Det stod i hörnet av en korsning. De var skumt utsmyckade, men helt klart pråliga och påkostade. Någon Murre svart stod dock ej att finna vid tillfället.

2 thoughts on “Amerikansk skolövning

  1. Du tog min favvohistoria. Petter och hans fyra getkompisar känner jag väl till.

    Jag har länge funderat över Sixtens roll. Han dyker plötsligt upp i historien och gör en insats (med en trumpet). Han försvinner dock utan få något tribut för sin insats. Orättvist.

    Skönt att se att Sixten verkar fått lite upprättelse.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s