Uppgift: Motivation och ledarskap

För en tid sedan fick vi följande uppgift av vår Ulf Östermark som vi hade som lärare i projektmetodik. Den gick ut på att analysera några av de personer som kom och deltog i de workshops vi höll på Världskulturmuseet under Vetenskapsfestivalen. Utifrån de skulle vi sedan titta på hur vi agerade och vilket sätt som kanske är eller var bäst att agera på

A

Beskriv 4 stycken av de människor som dök upp på Vetenskapsfestivalen och några av de personer i grupperna som du faciliterade i spelutveckling under 2 timmar. Nämn dem inte vid namn utan beskriv deras yttre, deras beteende och deras interaktioner med dig och andra.

Deltagare (beskrivning av utsidan)

Observationer (beskrivning av beteende)

Dialog med dig och andra deltagare

Gissade intresseväckare/ motivationsfaktorer

Ung kvinna ca 20 år. Enkelt klädd. Uppfattas inte som engagerad i sitt yttre. Aktiv och engagerad. Lätt för att komma igång och jobba kreativt. Bromsades dock när andra inte följde hennes idéer. Frågade mycket om vad som var möjligt. Ville hela tiden fokuser på uppgiften och sökte gärna svar som löste idéer i eget huvud. Att bara få prova att göra egna spel verkade upplevas som en riktig fröjd.
Äldre man ca 40 år. Typisk “svensson”. Normalt klädd. Ville gärna förstå och få klarhet. Jobbade aktivt och fick många brinnande idéer. Många frågor för att få förståelse för vad varje delmoment. Många frågor för att kunna bygga vidare på sina idéer. “Kan man göra såhär?”. Att få prova på att bara leka med sina kreativa sidor. Spruta idéer och leka med tankar. Att göra spel verkade också upplevas som roligt.
Ung pojke ca 12 år. Hårdrocksstil Verkade tycka det var lite svårt att komma igång. Verkade dock göra sitt bästa. Inte så särskilt mycket frågor. Mer dialog med övriga i gruppen om annat än uppgiften. Att få testa att göra ett spel som är coolt och roligt.
Äldre kvinna ca 50 år. Hyffsat välklädd. Uppmärksam och en villja att förstå. Hade väldigt svårt att komma igång och kreativt skapa fritt. Frågade lite när hon inte förstod. Var väldigt återhållsam i övrigt. Att göra ett spel om mat verkade intressant.

B

Baserat på observationer/frågor/svar för var och en deltagarna beskriv något som ur ett intresseperspektiv som kan användas för att öka deras motivation under speldesignen.

Det är viktigt att vara lyhörd och fånga upp personer på väg in eller ut i processen. Verkar dom bli engagerade – haka på, blir dom ointresserade – väck dom! Det är viktigt att som som ledare i en väldigt handledd process, hela tiden ha god kontakt och kommunikation med deltagarna. Dessutom är det väldigt viktigt att våga att följa upp när deltagarna tappar intresse, spårar ur eller faktiskt visar intresse.

C

Du har nu en första bild av vilka deltagare du har att göra med, och har några möjliga ”ingångar” till att fånga och hålla kvar deras intresse. Bra. Nu vänder vi blicken mot dig och ditt beteende. Först av allt, uttryckt med Hersey och Blanchards terminologi för Situationsanpassat ledarskap, vilken av de fyra ledarskapsstilarna valde du sist eller skulle du välja när du kör workshopen nästa gång? Motivera ditt svar och ge exempel på beteende och hur du uttrycker dig.

Hersey och Blanchards modell som handlar om Situationsanpassat ledarskap (Situational leadership theory) beskriver 4 olika sätt att leda en grupp. Dessa är Instruerande(Directing), Säljande(Coaching), Deltagande(Supporting) samt Delegerande(Delegating). Den är byggd efter två axlar varav X-axeln är hur instruernande man ska vara och Y-axeln hur stödjande man ska vara. Utifrån hur denna workshop var tänkt att skötas samt hur den faktiskt upplevdes så är jag helt säker på att säljande är den bästa metoden.

Jag behöver dock vara tydlig och se till att kanske vara helt instruerande i vissa fall för att uppnå det driv som vi ville ha i en workshop med så kort livstid som denna. Säljet behövs för att starkt motivera deltagarna att de genomför en kul och bra uppgift som det kan lösa om det bara följer instruktionerna. Lyssna av deltagarna och anpassa dina inflikningar och instruktioner för att passa bättre mot deras villjor och behov.

Andra bloggar om , , , , ,

2 thoughts on “Uppgift: Motivation och ledarskap

  1. Bra innehåll i tabellen Petter, och ambitiöst att återge Situational Leadership modellen (även om den hamnade överst men omnämns först längre ner i uppgiften). Mitt enda förbättringstips i detta fall vore att tydligare knyta ihop motiveringarna av valt ledarskapsbeteende i del C med innehållet i tabellen på individnivå. Hursomhelst anar man kopplingen och jag delar dina slutsatser./Ulf

  2. Tack för feedbacken Ulf. Har flyttat ner bilden nu och lagt in en annan överst. Kul att du gillade innehållet även om kopplingen kunde varit starkare och mer tydlig i förklaringen.

    Ha det gott!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s